Informace pro navrhovatele projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

Upozorňujeme, že při podávání návrhů projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWHSHIP (PIF) je nutné zadat uchazeče – instituci (v GRIS pod názvem „Organization“). Touto institucí je v případě PIF OUTGOING vysílající organizace, na které bude řešit poslední část projektu. V případě PIF INCOMING je touto organizací česká instituce, na které bude badatel řešit celý projekt.

Tato instituce musí návrh projektu podat ke GA ČR ze své datové schránky. (Pokud jí nedisponuje, může udělit jiné organizaci plnou moc.)