Informace pro řešitele projektů EXPRO se začátkem řešení v roce 2019

Formuláře průběžných odborných zpráv pro soutěž EXPRO 2019 budou zveřejněny k vyplnění společně s dílčími zprávami za třetí rok řešení začátkem roku 2022. Přesné termíny zpřístupnění formulářů a odevzdání průběžných odborných zpráv budou včas zveřejněny na webu GA ČR.