Kdo byl nominován na Cenu předsedy GA ČR v roce 2023?

Kdo byl nominován na Cenu předsedy?

Cena předsedy GA ČR je každoročně udělované ocenění mimořádných výsledků dosažených při řešení grantových projektů, které byly ukončeny v předcházejícím roce. Na základě doporučení několika stovek vědců bylo nominováno na Cenu předsedy GA ČR v roce 2023 patnáct projektů – tři z každé z pěti oblastí základního výzkumu: technických věd; věd o neživé přírodě; lékařských a biologických věd; společenských a humanitních věd a zemědělských a biologicko-environmentálních věd.

Seznam nominovaných řešitelů a projektů na Cenu předsedy GA ČR 2023

TECHNICKÉ VĚDY

 • prof. Ing. Martin Vrbka, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
  • název projektu: Vliv viskosuplementace kloubní kapaliny na tření a mazání
 • doc. RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D., Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
  • název projektu: Flexibilní modely pro hledání známé scény v rozsáhlých kolekcích videa
 • prof. Dr. Ing. Karel Bouzek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie
  • název projektu: Elektrochemie rozhraní Pt – oxokyseliny fosforu jako klíč k pochopení výkonosti vysokoteplotních palivových článků s protonově vodivou membránou

VĚDY O NEŽIVÉ PŘÍRODĚ

 • Roman Konoplya, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Fyzikální ústav
  • název projektu: Testování silné gravitace prostřednictvím černých děr
 • prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav organické chemie
  • název projektu: Organická fotoredoxní katalýza v redukčních transformacích: nový prostor pro deriváty flavinů
 • RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
  • název projektu: Vývoj experimentů NMR pevné fáze pro studium proteinů pomocí teorie optimálních procesů

LÉKAŘSKÉ A BIOLOGICKÉ VĚDY

 • prof. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D., Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut
  • název projektu: Charakterizace molekulárních mechanismů lidských adenosinových demetyláz
 • Mgr. Jakub Rohlena, Ph.D., Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  • název projektu: Faktory limitující de novo syntézu pyrimidinů: úloha mitochondriální respirace
 • RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D., Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  • název projektu: Úloha NEUROD1 and ISL1 ve vývoji neuronů vnitřního ucha

SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY

 • Mgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
  • název projektu: Mobilita surovin a životní cykly artefaktů: archeometrie kovů a skla doby laténské a časné doby římské
 • Mgr. Alena Kluknavská, Ph.D., Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
  • název projektu: Soutěž o pravdu: Veřejný diskurz o migraci ve střední Evropě v post-faktuální éře
 • doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  • název projektu: Sport jako podívaná: Zrod sportovního diváctví a fanouškovství v českém prostředí (do roku 1945)

ZEMĚDĚLSKÉ A BIOLOGICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

 • Mgr. Martina Dvořáčková, Ph.D., Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut
  • název projektu: Chromatinové prostředí indukované genotoxickými látkami
 • prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
  • název projektu: Současná a budoucí diverzita evropských slatinišť v měnícím se světě
 • Mgr. Pavel Němec, Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
  • název projektu: Evoluce komplexity a procesní kapacity mozku u obojživelníků a plazů: Kvantitativní přístup k porozumění evoluce mozku u čtyřnožců

Kdo z nominovaných vědkyň a vědců Cenu předsedy GA ČR získá? Slavnostní udílení a odhalení laureátů proběhne 12. října 2023.