LA projekty – přehled pravidel 2021

Letošním rokem naše agentura rozšiřuje spolupráci na projektech hodnocených na principu Lead Agency. Současná spolupráce v rámci iniciativy CEUS se transformuje na spolupráci Weave.

Spolupracující agentury:

  • Austrian Science Fund (FWF—Rakousko)
  • German Research Foundation (DFG—Německo)
  • National Science Centre (NCN—Polsko)
  • Slovenian Research Agency (ARRS—Slovinsko)
  • Swiss National Science Foundation (SNSF—Švýcarsko)
  • National Research Fund (FNR—Lucembursko)

S uvedenými agenturami je možné podat bilaterální i trilaterální projekt. Všechny agentury letos vystupují v roli Lead Agency i partnerské organizace, kromě FNR, která v této výzvě figuruje pouze jako partnerská organizace.

GA ČR jako partnerská agentura

Český navrhovatel prostřednictvím aplikace GRIS podá potřebné informace a kopii vědecké části projektu, která je zahraničním partnerem podávána k domovské agentuře. Do aplikace GRIS jsou také nahrána zvláštní povolení, pokud je práce na projektu vyžaduje. Zvlášť datovou schránkou se ještě zasílá potvrzení o způsobilosti/čestné prohlášení. Předmět zprávy je „LA – způsobilost“.

Na straně GA ČR bude provedena formální kontrola a kontrola financí, které se řídí dokumentem Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2022. Pravidla budou zveřejněna na konci února. Odborné hodnocení vědecké stránky projektu proběhne na straně zahraniční Lead Agency.

GA ČR jako Lead Agency

Pokud je GA ČR v roli Lead Agency, je postup pro podávání a hodnocení projektů uveden v dokumentu Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2022. Uchazeči vyplní přihlášku v aplikaci GRIS. Do aplikace GRIS jsou také nahrána zvláštní povolení, pokud je práce na projektu vyžaduje. Zvlášť datovou schránkou se ještě zasílá potvrzení o způsobilosti. Předmět zprávy je „LA Weave – způsobilost“.

Za účelem dosažení vysoké úrovně kvality návrhů LA projektů doporučených k financování budou LA návrhy hodnoceny společně se standardními projekty.

Trilaterální návrhy je možné podávat se všemi spolupracujícími agenturami v rámci iniciativy Weave.

Důležité upozornění ke spolupráci s NCN:

V případě, že v roli Lead Agency vystupuje GA ČR a rozpočet v eurech u polské části rozpočtu uvedený v žádosti podané u GA ČR se výrazně liší od rozpočtu ve zlotých uvedeného v žádosti podané u NCN do systému OSF, bude projekt vyřazen z formálních důvodů. Aktuálně platný kurz pro přepočet euro/zlotý je dostupný na stránkách NCN.

Dalším důvodem pro vyřazení z formálních důvodů na straně NCN je nesoulad informací na české a polské straně v počtu členů týmů a jejich zařazení včetně výše požadovaných mezd.

 

GA ČR jako Lead Agency GA ČR jako partnerská agentura
Weave Weave
Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2022 – Lead agentura Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2022 – partnerská agentura
Prohlášení o způsobilosti (datová schránka) Prohlášení o způsobilosti (datová schránka)
Kopie zahraničního návrhu podávaného k LA (GRIS)
Deadline pro podávání dle instrukcí GA ČR Deadline pro podávání dle instrukcí dané Lead Agency
GRIS – vyplnit hodnoticí panel GRIS – vyplnit panel OKG (Oddělení kontroly grantů)
Životopis zahraničního partnera – ANO (GRIS) Životopis zahraničního partnera – NE

 

Na základě vašich dotazů budeme tento text průběžně aktualizovat a tvořit FAQ. Dotazy je možné zasílat na la@gacr.cz.

 

Další zdroje informací:

Iniciativa Weave

Prezentace pro uchazeče

Přehled možností pro podávání LA projektů 2021 (aktualizováno 15. 9. 2021)

Přehled možností pro podávání LA projektů 2020 (aktualizováno 15. 9. 2021)