LA PROJEKTY – PŘEHLED PRAVIDEL 2023

Letošním rokem naše agentura spolupracuje na LA projektech v rámci iniciativy Weave a také s americkou agenturou NSF.

Spolupracující agentury Weave:

  • Austrian Science Fund (FWF — Rakousko)
  • German Research Foundation (DFG — Německo)
  • National Science Centre (NCN — Polsko)
  • Slovenian Research Agency (ARRS — Slovinsko)
  • Swiss National Science Foundation (SNSF — Švýcarsko)
  • National Research Fund (FNR — Lucembursko)

S uvedenými agenturami je možné podat bilaterální i trilaterální projekt. Všechny agentury letos vystupují v roli Lead Agency i partnerské organizace.

GA ČR jako partnerská agentura

Český navrhovatel prostřednictvím aplikace GRIS podá potřebné informace a kopii vědecké části projektu, která je zahraničním partnerem podávána k domovské agentuře. Do aplikace GRIS jsou také nahrána zvláštní povolení, pokud je práce na projektu vyžaduje. Zvlášť datovou schránkou se ještě zasílá potvrzení o způsobilosti/čestné prohlášení. Předmět zprávy je „Způsobilost“. Od letošního roku je nutné také doložit výpis z evidence skutečných majitelů.

Na straně GA ČR bude provedena formální kontrola a kontrola financí, které se řídí dokumentem Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2024. Pravidla budou zveřejněna v půlce února. Odborné hodnocení vědecké stránky projektu proběhne na straně zahraniční Lead Agency.

S agenturou NSF – USA vystupuje GA ČR vždy v roli partnerské organizace. Podat je možné pouze bilaterální projekty. Doba řešení jsou 3 roky.

Specifické náležitosti přihlášky s americkou agenturou NSF nestanovené v rámci Pravidel:

Část C1: Vložte prosím jednostránkový cover sheet obsahující: název projektu, jméno navrhovatele (popřípadě spolunavrhovatele) a dalších členů týmu, rozšířený abstrakt v anglickém jazyce.

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti zasílejte GA ČR datovou schránkou a8uadk4, a to nejpozději do 7 dnů od podání návrhu NSF. Jako předmět zprávy uveďte „Způsobilost“. Kopie zahraniční přihlášky se nepřikládá.

GA ČR jako Lead Agency

Pokud je GA ČR v roli Lead Agency, je postup pro podávání a hodnocení projektů uveden v dokumentu Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2024. Uchazeči vyplní přihlášku v aplikaci GRIS. Do aplikace GRIS jsou také nahrána zvláštní povolení, pokud je práce na projektu vyžaduje. Zvlášť datovou schránkou se ještě zasílá potvrzení o způsobilosti. Předmět zprávy je „Způsobilost“. Od letošního roku je nutné také doložit výpis z evidence skutečných majitelů.

Za účelem dosažení vysoké úrovně kvality návrhů LA projektů doporučených k financování budou LA návrhy hodnoceny společně se standardními projekty.

Trilaterální návrhy je možné podávat se všemi spolupracujícími agenturami v rámci iniciativy Weave.

Důležité upozornění ke spolupráci s NCN:

V případě, že v roli Lead Agency vystupuje GA ČR a rozpočet v eurech u polské části rozpočtu uvedený v žádosti podané u GA ČR se výrazně liší od rozpočtu ve zlotých uvedeného v žádosti podané u NCN do systému OSF, bude projekt vyřazen z formálních důvodů. Aktuálně platný kurz pro přepočet euro/zlotý je dostupný na stránkách NCN.

Dalším důvodem pro vyřazení z formálních důvodů na straně NCN je nesoulad informací na české a polské straně v počtu členů týmů a jejich zařazení včetně výše požadovaných mezd.

 

GA ČR jako Lead Agency GA ČR jako partnerská agentura
Weave Weave, NSF
Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2024 – Lead agentura Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2024 – partnerská agentura
Prohlášení o způsobilosti (datová schránka) Prohlášení o způsobilosti (datová schránka)
Kopie zahraničního návrhu podávaného k LA (GRIS), u spolupráce s NSF se nepřikládá
Deadline pro podávání dle instrukcí GA ČR Deadline pro podávání dle instrukcí dané Lead Agency
GRIS – vyplnit hodnoticí panel GRIS – vyplnit panel OKG (Oddělení kontroly grantů)
Životopis zahraničního partnera – ANO (GRIS) Životopis zahraničního partnera – NE

 

Na základě vašich dotazů budeme tento text průběžně aktualizovat a tvořit FAQ. Dotazy je možné zasílat na la@gacr.cz.

 

Další zdroje informací:

Iniciativa Weave

HELPDESK

Přehled možností pro podávání LA projektů 2023