LA projekty – přehled pravidel

Letošním rokem naše agentura rozšiřuje spolupráci na projektech hodnocených na principu Lead Agency. Současná spolupráce zahrnovala pouze rakouskou agenturu FWF a naše agentura byla v dosavadních letech vždy v roli partnerské agentury, hodnocení vědecké části projektu a rozhodnutí o financování tedy bylo v rukou rakouské agentury. Pro lepší přehled přinášíme krátké shrnutí novinek:

SNSF

Ve výzvě pro rok 2020 s počátkem řešení 2021 je spolupráce se švýcarskou agenturou stejná jako dosavadní spolupráce s FWF – GA ČR je v roli partnerské agentury a SNSF je v roli Lead Agency. Platí tedy, že český navrhovatel podá potřebné informace prostřednictvím aplikace GRIS a kopii vědecké části projektu, která je švýcarským partnerem podávána k SNSF. Do aplikace GRIS jsou také nahrána zvláštní povolení, pokud je práce na projektu vyžaduje. Zvlášť datovou schránkou se ještě zasílá potvrzení o způsobilosti.

Na straně GA ČR bude provedena formální kontrola a kontrola financí, které se řídí dokumentem Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2021. Pravidla budou zveřejněna na konci února. Odborné hodnocení vědecké stránky projektu proběhne na švýcarské straně. Pro výzvu v roce 2021 bude v roli Lead Agency vystupovat GA ČR.

CEUS

Spolupráce s rakouskou agenturou FWF od letošního roku spadá pod iniciativu CEUS (Central European Science Partnership). CEUS zahrnuje také nové agentury polskou NCN a slovinskou ARRS. Změna spočívá tedy ve třech rovinách:
1) rozšíření spolupráce o nové agentury
2) možnost si podat projekt u GA ČR, která vystupuje poprvé jako Lead Agency
3) možnost si podat nejen bilaterální projekt (česko-rakouský, česko-polský, česko-slovinský), ale i trilaterální (česko-polsko-slovinský, česko-rakousko-polský, česko-rakousko-slovinský)

GA ČR jako partnerská agentura

Pokud je GA ČR partnerskou agenturou, platí stejný postup jako u spolupráce se švýcarskou agenturou SNSF.

GA ČR jako Lead Agency

Pokud je GA ČR v roli Lead Agency postup pro podávání a hodnocení projektů je uveden v dokumentu Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2021, která vychází ze zadávací dokumentace pro Mezinárodní (bilaterální) projekty. Uchazeči vyplní přihlášku v aplikaci GRIS. Do aplikace GRIS jsou také nahrána zvláštní povolení, pokud je práce na projektu vyžaduje. Zvlášť datovou schránkou se ještě zasílá potvrzení o způsobilosti.

V rámci bilaterálního i multilaterálního rámce pro LA spolupráci bude hlavním kritériem pro určení „Lead“ agentury výše rozpočtu mezinárodního týmu, prostřednictvím kterého je návrh projektu podáván. Na základě tohoto „Lead“ kritéria si vědci sami určí národní LA agenturu, která provede hodnocení návrhu projektu.

  • Bilaterální projekty: u „Lead“ agentury musí být požadováno nejméně 40 % celkových nákladů projektu.
  • Trilaterální projekty: u „Lead“ agentury musí být požadováno nejméně 25 % celkových nákladů projektu.

Důležitým dokumentem k rozhodnutí, která z uvedených agentur se stává Lead Agency, je vyplněná excelovská tabulka COST SHEET nahraná do aplikace GRIS jako příloha.

Určení špatné Lead Agency neodpovídající výše uvedenému pravidlu znamená vyřazení projektu z formálních důvodů.

Za účelem dosažení vysoké úrovně kvality návrhů LA projektů doporučených k financování budou LA návrhy hodnoceny společně se standardními projekty.

Podrobná pravidla budou uveřejněna na konci února 2020 v okamžiku vyhlášení všech veřejných soutěží.

GA ČR jako Lead Agency GA ČR jako partnerská agentura
CEUS CEUS, SNSF
Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2021 – Lead agentura Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2021 – partnerská agentura
CEUS Cost Sheet (GRIS) Prohlášení o způsobilosti (datová schránka)
Prohlášení o způsobilosti (datová schránka) Kopie zahraničního návrhu podávaného k LA (GRIS)
Deadline pro podávání dle instrukcí GA ČR Deadline pro podávání dle instrukcí dané Lead Agency
GRIS – vyplnit hodnoticí panel GRIS – vyplnit panel ÚK (úsek kontroly)
Životopis zahraničního partnera – ANO (GRIS) Životopis zahraničního partnera – NE

 

Na základě vašich dotazů budeme tento text průběžně aktualizovat a tvořit FAQ. Dotazy je možné zaslat na la@gacr.cz.