Lepší poznání mezibuněčné komunikace může pomoci léčit dosud neléčitelná rakovinová onemocnění

V roce 2014 byl jedním z laureátů ceny předsedy GA ČR Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. z Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ocenění získal za projekt Dynamika proteinů interagujících s Dishevelled a jejich význam pro Wnt signálování. Zásadním výstupem bylo poznání významu fosforylace kinázou CK1. Toto zjištění otevřelo možnosti pro využití inhibitorů CK1 v léčbě onemocnění způsobených deregulací signální dráhy Wnt, která v lidském organismu řídí řadu buněčných procesů a při jejímž poškození může v těle nastat nádorové bujení.

Laboratoř Vítězslava Bryji byla založena před osmi lety a věnuje se základnímu výzkumu fungování signální dráhy Wnt a možnostem, jak ji ovlivnit. Někteří pracovníci také sledují dráhu, která je pozměněná u nemocí, jako je například chronická lymfocytární leukémie. Díky poznání významu Wnt dráhy můžeme lépe určit mechanismus vzniku této nemoci a rychleji ji tak diagnostikovat a zvolit druh terapie. V Brně objevili možnosti, jak dráhu ovlivňovat a zasahovat do ní – což má potenciální uplatnění v rámci léčby těchto onemocnění. Bryjův tým spolupracuje s kolegy z Interní hematologické a onkologické kliniky FN v Brně a dalšími pracovišti.

Sám Vítězslav Bryja je nositelem několika významných ocenění v oblasti výzkumu Wnt dráhy. Jeho tým i nadále pokračuje ve výzkumu dosud neodhalených chemických detailů mezibuněčné komunikace, navazuje partnerství v komerční sféře a získal také několik patentů. Výsledky získané v rámci studií, které navázaly na oceněný projekt, byly publikovány na konci roku 2016 v prestižním časopise PNAS.