Masarykova univerzita podpoří další účastníky soutěže JUNIOR STAR

Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU) zveřejnila jména dvou mladých vědkyň, které získávají grant MASH Junior Star pro perspektivní výzkumné pracovníky Masarykovy univerzity krátce po postgraduálním studiu, jejichž projekt byl kladně hodnocen ve vysoce výběrové soutěži JUNIOR STAR Grantové agentury České republiky (GA ČR).

V soutěži nejlépe uspěly Lenka Sentenská, jejíž výzkum se soustředí na reprodukční strategii pavouků rodu Latrodectus, a Pia Jurček s projektem z oboru chemie. Zabývá se vývojem světlem přepínatelných klecí, které by mohly sloužit k tvorbě biopolymerů, např. proteinů. Obě vědkyně působí na Přírodovědecké fakultě MU.

Juniorní vědci a vědkyně z MU se mohli přihlásit do soutěže GAMU MASH Junior Star do konce listopadu, avšak pouze v případě, pokud letos žádali o grant JUNIOR STAR od GA ČR a umístili se mezi dvaceti procenty nejlepších uchazečů, avšak jejich projekt přesto nebyl GA ČR financován. Pro tyto velmi kvalitní mladé uchazeče proto přichází s nabídkou podpory Masarykova univerzita. Díky GAMU mohou získat grant MASH Junior Star poskytující dva miliony korun na rok po dobu dvou let, což jim skýtá podmínky k dostatečné přípravě na podání prestižního individuálního grantu (např. ERC) ve svém oboru.

„Rozhodli jsme se podpořit naše mladé vědce, kteří se zařadili mezi 20 procent nejlepších uchazečů o projekt JUNIOR STAR, avšak nedosáhli na financování od Grantové agentury ČR, která v letošní veřejné soutěži vybrala 17 nových projektů včetně tří projektů mladých vědců z MU. Pro granty GAMU MASH Junior Star jsme vycházeli z výsledků procesu vysoce výběrového hodnocení GA ČR,“ uvedl rektor MU Martin Bareš.

„Abychom podpořili i další vynikající projekty z naší univerzity, po domluvě s vedením GA ČR jsme využili jejího kvalitního mezinárodního hodnocení projektů a na základě tohoto vysoce výběrového hodnocení jsme rozhodli o ocenění dalších dvou projektů, které finančně podpoří naše interní grantová agentura MU,“ vysvětlila prorektorka MU pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová. „Zjednodušujeme a zrychlujeme tímto proces podpory nadějných projektů mladých vědců,“ doplnil rektor Martin Bareš.

Vysoce výběrová soutěž JUNIOR STAR GA ČR je určena excelentním vědcům a vědkyním na začátku kariéry, kteří mají zahraniční zkušenost nebo do České republiky ze zahraničí přicházejí. Grant ve výši 25 milionů se uděluje na pět let a umožňuje vědcům vybudovat nový vědecký tým i rozšířit oblast výzkumu. Žádosti ve veřejné soutěži GA ČR hodnotí mezinárodní oborová komise a externí zahraniční oponenti. Pro výběr nejlepších projektů je směrodatné zejména pracovní zázemí uchazeče, jeho odborné schopnosti a kvalita navrhovaného projektu. Právě tato kritéria, odpovídající úrovni zahraničních grantových soutěží, přebírá i GAMU, které GA ČR poskytuje potřebná data k přihlášeným návrhům.

„Je skvělé, že se Masarykova univerzita rozhodla převzít výsledky našeho hodnocení a financovat vědkyně, které uspěly v tvrdé konkurenci v našem čistě zahraničním hodnocení inspirovaném ERC. Věřím, že financování na základě ‚Seal of Excellence‘ je tou cestou, která pomůže v české vědě podpořit excelentní začínající vědkyně a vědce, a že tuto cestu v budoucnosti využijí i další instituce,“ řekl předseda Grantové agentury České republiky Petr Baldrian.

Lence Sentenské grant MASH Junior Star pomůže zlepšit a rozšířit stávající návrh projektu, provést předběžná pozorování i lépe naplánovat rozpočet a časovou osu projektu. Pavouci rodu Latrodectus, jimž věnuje svůj výzkum, jsou známí jako černé vdovy a v povědomí veřejnosti jsou zejména kvůli kanibalskému chování samic. „O rozmnožování těchto pavouků je známo relativně málo. Můj projekt se měl zabývat sběrem a studiem několika málo probádaných druhů vyskytujících se v Izraeli, kde máme dobré kontakty. I kdyby byla má žádost u JUNIOR STAR GA ČR úspěšná, nemohli bychom v Izraeli bádat kvůli aktuálnímu válečnému konfliktu. Grant GAMU mi ovšem nyní umožní prozkoumat nové lokality, kde bych mohla potřebné pavouky najít a nasbírat,“ uvedla Lenka Sentenská. V úvahu připadá Kypr, později možná Chorvatsko nebo Jordánsko. „Také chci navázat víc zahraničních kontaktů, které jsou pro takový projekt klíčové. Zahraniční projekt, na němž jsem v předchozích letech pracovala, letos skončil, a tak mi GAMU umožňuje vrátit se zpátky domů a setrvat ve vědeckém prostředí,“ dodala Lenka Sentenská.