Mgr. Alena Kluknavská, Ph.D. – laureátka Ceny předsedy GA ČR 2023

Alena Kluknavská působí jako odborná asistentka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity. Zabývá se populistickou a post-faktickou komunikací především v prostředí sociálních médií a mediálním diskursem o migraci, menšinách a rovnosti. Zajímá se také o pochopení komunikace a úspěchů populistických radikálně pravicových stran a hnutí ve střední a východní Evropě. Doktorát získala v roce 2015 na Katedře politologie Univerzity Komenského v Bratislavě.

Alena Kluknavská - laureátka Ceny předsedy GA ČR

Oceněný projekt: Soutěž o pravdu: Veřejný diskurz o migraci ve střední Evropě v post-faktuální éře

Ve světě, kde jsou fakta relativní a záleží více na názorech než objektivitě, se může jakékoliv tvrzení zdát pravdivým. V rámci projektu byl vyvinut teoretický rámec a metodologický nástroj pro zachycení relativizace pravdy v komunikaci, kterou politici využívají k diskreditaci veřejných a politických aktérů. Projekt se zaměřil specificky na analýzu post-faktické komunikace o polarizujících tématech, například migrace, aby ukázal, jakým způsobem a za jakých podmínek politici zpochybňují pravdomluvnost svých oponentů a vytvářejí vlastní alternativní fakta při komunikaci na sociálních médiích.

Vědecký tým kombinací manuální a automatické textové analýzy zjistil, že post-faktická komunikace má blízko k populismu i dezinformacím a vyznačuje se specifickými obsahovými a stylistickými prvky. Projevuje se především nepřátelským antielitářským obviňováním oponentů z vytváření a šíření nepravdivých informací a lží a zaměřením na emocionalitu, negativitu a neslušnost místo upřednostňování faktů a odbornosti.