Mgr. Jakub Rohlena, Ph.D. – laureát Ceny předsedy GA ČR 2023

Jakub Rohlena získal doktorát na Univerzitě v Utrechtu a poté absolvoval postdoktorální stáž v Amsterdam Medical Center v Nizozemsku. V Biotechnologickém ústavu AV ČR se zabývá výzkumem buněčného metabolismu, primárně v kontextu rakoviny. Zajímá ho, jak metabolismus funguje v různých buněčných stavech (například maligní versus nemaligní, dělící se versus klidové buňky) a jak je metabolismus ovlivněn prostředím ve kterém se daná buňka nachází.

Mgr. Jakub Rohlena - laureát Ceny předsedy GA ČR 2032

Oceněný projekt: Faktory limitující de novo syntézu pyrimidinů: úloha mitochondriální respirace

Oceněný projekt se zaměřil na metabolismus rakovinných buněk, který hraje klíčovou roli v jejich schopnosti vytvářet nádory, ale také reagovat na léčbu.

V rámci výzkumu si vědci položili otázku, jak mitochondriální respirační řetězec, odpovědný za buněčné dýchání, podporuje schopnost buněk růst a tvořit nádory. Zjistili, že funkce tohoto řetězce se zásadně liší v dělících se a klidových buňkách. V dělících se buňkách podporuje biosyntézu, zatímco v klidových přispívá k odolnosti vůči stresu.

Toto zjištění má zásadní význam pro léčbu rakoviny, protože terapie ovlivňuje nejen nádorové buňky, ale i zdravé, zpravidla klidové, buňky v organismu.

Během výzkumu byla také potvrzena existence dosud neznámé metabolické dráhy, kterou rakovinné buňky vytvářejí kyselinu asparagovou — klíčovou látku pro jejich růst.

Výsledky projektu posouvají porozumění metabolismu nádorů a mohou vést k novým a účinnějším léčebným metodám.