Na COVID-19 se zaměří nový projekt vědců z ČR, Rakouska a Německa

Dalším financovaným projektem, který se zaměří na téma COVID-19, je společný projekt vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, z rakouské Medicinal University of Innsbruck a z německého Helmholtz-Zentrum Berlin. Projekt „NECESSITY – Nové sloučeniny pro modulaci aktivity SARS-CoV2“ se zaměří na studium hlavní virové proteasy Mpro a některých dalších klíčových proteinů aktuálně nejsledovanějšího viru. Pomocí vysokokapacitní rentgenové krystalografie budou hledány nové inhibitory s potenciální antivirotickou účinností.

Výzva „Urgent Funding SARS-CoV-2“, ze které tento projekt vzešel, byla vypsána v průběhu minulého roku rakouskou agenturou FWF a připojily se do ní další evropské agentury, včetně GA ČR. Návrhy projektů jsou hodnoceny metodou Lead Agency – tedy projekty hodnotí pouze jedna agentura, v tomto případě FWF, a ostatní zúčastněné agentury hodnocení přebírají. Každá ze zapojených agentur hradí část projektu, která probíhá na území daného státu.

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů „Urgent Funding SARS-CoV-2” (*.pdf)

V rámci této urgentní výzvy bylo již dříve oznámeno financování rakousko-českého projektu zaměřeného na dekontaminaci povrchů a recyklaci ochranných pomůcek