Nejen výzkum, ale i jeho komunikace musí být etická

cover_etika_komunikace

Science Europe pořádala v Curychu 23.-24. listopadu fórum zástupců evropských grantových agentur, vlád, novinářů a vědců na téma etiky a integrity komunikace vědy. Debata se zaměřila na otázky vztahu vědy a veřejnosti, ale také vlivu vědeckých poznatků na politická rozhodnutí. GA ČR zastoupil na jednání její předseda doc. Petr Baldrian.

„Věda čím dál tím více vstupuje do veřejného prostoru, což se naplno ukázalo v průběhu pandemie COVID19. To je zajisté dobře. Nicméně ve veřejném prostoru je také mnoho pseudovědeckých názorů, dezinterpretací a někdy přímo dezinformací, s kterými je třeba bojovat. Vědci se proto musí naučit, jak vědecké výsledky předávat veřejnosti, aby byly spolehlivé a důvěryhodné,“ říká předseda GA ČR Petr Baldrian.

Komunikace vědy byla tématem v rámci tří oblastí – jedním z nich bylo předávání výsledků široké veřejnosti, v rámci které byla řešena specifika jako je srozumitelnost vědeckých výstupů, edukace vědců, ale i etika práce vědeckých novinářů. Další část se zaměřila na zapojení veřejnosti do výzkumu – a to nejen jako účastníků, na kterých je prováděn výzkum, ale také jako aktérů, kteří se na něm aktivně podílí, ať už sběrem dat nebo poskytováním zpětné vazby. Akce se zaměřila i na to, jakým způsobem vědecké poznatky předávat vládám, aby je braly v úvahu při svých rozhodování.

Workshop Research ethics and integrity in the context of public engagement pořádalo sdružení evropských grantových agentur Science Europe ve spolupráci se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF). Akce má přispět k budování Evropského výzkumného prostoru (ERA). Zúčastnilo se jí přes 100 odborníků z celé Evropy z řad zástupců grantových agentur, vlád, vědců a novinářů.