Nový partner ve výzvě „Urgent Funding SARS-CoV-2”

V rámci speciální výzvy „Urgent Funding SARS-CoV-2” je nově možné podávat projekty i s partnerem Provincial administration of South Tyrol/Alto Adige (Itálie, Jižní Tyrolsko).

Celé znění výzvy