Nové česko-německé projekty se zaměří na finanční modely a studium vrozených srdečních vad

MEZI_nahledovka

Grantová agentura České republiky (GA ČR) podpoří ve spolupráci se svou partnerskou agenturou z Německa Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) dva nové výzkumné projekty. Cílem prvního je vyvinout finanční modely, které budou schopny zachytit komplexní jevy na finančních trzích. Druhý z nově podpořených projektů se pak zaměří na výzkum vrozených srdečních vad.

Oba projekty se začnou řešit ještě v letošním roce. Návrhy projektů prošly hodnocením formou Lead Agency, kdy návrh projektu hodnotí pouze jedna ze zúčastněných agentur a druhá od ní hodnocení přebírá. GA ČR vystupovala jako hodnoticí agentura u projektu RNDr. Hany Kolesové, Ph.D., u projektu prof. Iriny Perfiljevy, CSc., jí byla německá agentura DFG. Každá z agentur financujte náklady na řešení z jejího státu.

Česko-německý projekt (GA ČR–DFG)

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč Doba trvání Oborová komise
24-12330K RNDr. Hana Kolesova, Ph.D. Inovativní přístup ke studiu patologií vrozených srdečních vad Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta 3 OK3 – lékařské a biologické vědy

 

Německo-český projekt (DFG–GA ČR)

Registrační číslo Navrhovatel Název projektu Uchazeč Doba řešení
24-10177L Prof. Irina Perfiljeva, CSc. Frakční a fuzzy-frakční transport v neuspořádaném prostředí Ostravská univerzita, Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování 3 roky

 

Spolupráce s Německem, ale i dalšími zeměmi, probíhá díky iniciativě WEAVE, která vznikla s cílem odstranit bariéry přeshraniční vědecké spolupráce a propojit celkem 12 evropských agentur.