Nové česko-německé výzkumné projekty

Grantová agentura České republiky (GA ČR) a německá Deutsche Forschunggemeinschaft (DFG) budou financovat tři nové výzkumné projekty v rámci iniciativy WEAVE. Projekty jsou tříleté a výzkumníci z obou zemí je začnou řešit ještě v letošním roce. Pro hodnocení projektů byl použit princip Lead Agency, kdy návrhy projektů hodnotí pouze jedna z agentur a druhá hodnocení přejímá. V tomto případě vystupovala GA ČR jako Lead Agency. Náklady na výzkum hradí vždy ta agentura, z jejíž země řešitelé pocházejí.

První projekt se zaměří na diagnostiku plazmatu ve vesmíru (Měsíc, Mars), a to kombinovaným využitím experimentálních a teoretických technik. Čeští řešitelé z CEITEC – Středoevropského technologického institutu a Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR společně s německými vědci z Bundesanstalt für Materialforschung und – prüfung (BAM) získají díky projektu řadu dat s budoucím aplikačním potenciálem pro kosmické mise.

 

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč
23-05186K doc. Ing. Pavel Pořízka Ph.D. Výzkum laserem buzeného plazmatu v simulovaných podmínkách vybraných vesmírných těles Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut

 

Druhý z podpořených projektů se bude věnovat studiu starší doby železné, kdy docházelo k rozmachu obchodu. Projekt se zaměří na oblast halštatské kultury a její kontakt s řecko-etruským světem a Středomořím. Hlavní zkoumanou otázkou je, jak v této době fungoval směnný systém a co v tomto systému sloužilo jako protihodnota za dovážené zboží. Čeští vědci z Archeologického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se společně se svými německými kolegy z Friedrich-Alexander-Universität-Erlangen-Nürnberg domnívají, že významnou roli by mohl hrát jantar.

 

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč
23-07284K PhDr. Miloslav Chytráček Ph.D. Jantarové stezky starší doby železné ve střední Evropě Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

 

Poslední z nově podpořených projektů si klade za cíl zjistit, jak se někteří obratlovci mohou nepohlavně rozmnožovat. Projekt by měl objasnit vazbu mezi typem pohlavní determinace a evolucí „asexuality“. Tento pohled by měl poskytnout vhled do problematiky, jak pohlavnost přetrvává a proč je důležitá pro většinu eukaryot. Projekt českých vědců z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a Biotechnologického ústavu AV ČR a jejich německých kolegů z Leibniz Institute of freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB) se s ohledem na stanovené téma zaměří na čtyři druhy kříženců anuranu (žáby) a ryby a porovná rozdíly v jejich rozmnožování ve srovnání s pohlavním rozmnožováním.

 

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč
23-07028K Ph.D. Dmytro Didukh Porušení pravidel: modifikované způsoby sexuální reprodukce u obratlovců Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

 

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání česko-německých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (PDF)

 

Iniciativa WEAVE, díky níž tento a další mezinárodní projekty mohou být podpořeny, vznikla před třemi lety a do roku 2025 propojí celkem 12 evropských agentur podporujících základní výzkum.