Nové česko-švýcarské a česko-slovinské projekty

Šest nových tříletých projektů se začne řešit od dubna díky spolupráci GA ČR s švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF) a slovinskou agenturou Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). U česko-slovinských projektů mají řešitelé možnost posunout počátek řešení až na červenec. Hodnocení návrhů projektů probíhalo formou Lead Agency, kdy pouze jedna z agentur návrhy hodnotí a druhá od ní hodnocení přebírá. GA ČR u všech projektů vystupovala jako hodnoticí agentura. Každá z agentur financuje tu část nákladů, která připadá na vědce z její země.

Česko-švýcarské projekty (GA ČR – SNSF)

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč
23-04741K doc. Ing. Ondřej Vopička Ph.D. Vlastnosti kapalin vystavených stlačenému methanu, ethanu a vodíku Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská
23-06461K Ivan Mizera Málopočetná řešení nedourčených systémů: retroaktivní aplikace, algoritmy, inference, a nové perspektivy Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
23-06859K RNDr. Michal Jeníček Ph.D. Tání sněhu v horských oblastech a jeho důležitost pro zásoby vody a odtok (MountSnow) Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání česko-švýcarských projektů hodnocených na principu LA v základním výzkum (pdf)

 

Česko-slovinské projekty (GA ČR – ARRS)

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč
23-06961K Ing. Kamila Cábová Ph.D. Únosnost a tažnost šroubovaných smykem namáhaných spojů pomocí styčníkových plechů z normálních a vysokopevnostních ocelí České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
23-08031K Mgr. Michal Mazur PhD. Racionální design katalyzátorů pro valorizaci ligninu podpořený víceúrovňovým modelováním Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
23-04856K Prof. PhDr. Petr Karlík CSc. Chování klitik v češtině a slovinštině Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání česko-slovinských projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (pdf)

 

Projekty jsou podpořeny na základě spolupráce v iniciativě WEAVE, která propojuje 12 evropských organizací zabývajících se podporou vědy.