Nové mezinárodní projekty s Německem, Polskem, Rakouskem a Slovinskem

MEZI_nahledovka

Počínaje 1. lednem 2024 se začnou řešit další čtyři mezinárodní výzkumné projekty, které Grantová agentura České republiky (GA ČR) podpoří ve spolupráci s partnerskými zahraničními agenturami. Dva projekty bude GA ČR financovat spolu s rakouskou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), jeden s německou Deustche Forschungsgemeinschaft (DFG) a poslední, trilaterální projekt, společně s polskou agenturou Narodowe Centrum Nauki (NCN) a slovinskou agenturou Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

Všechny projekty mají tříletou dobu řešení a jejich návrhy byly hodnoceny formou Lead Agency, kdy návrhy hodnotí pouze jedna ze zapojených agentur a druhá, potažmo třetí, od ní hodnocení přebírá. Tento způsob spolupráce mezi partnerskými agenturami výrazně snižuje administrativní zátěž a zefektivňuje celý proces žádosti o grant. U všech čtyř nově podpořených projektů vystupovala GA ČR jako partnerská agentura a hodnocení převzala od svých zahraničních kolegů.

Projekty financované FWF a GA ČR

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
24-10593L Dr.Techn. Zdeněk Jakub Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně Jednoatomová katalýza na 2D metalo-organických strukturách oddělených od substrátu 3 roky
24-11424L PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova Linking Arms: Central Europe´s Weapons Sector, 1954-1994. 3 roky

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů (*.pdf)

 

Projekt financovaný DFG a GA ČR

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
24-13437L RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Vývoj NMR experimentů pevné fáze pomocí teorie optimálních procesů pro studium proteinů 3 roky

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání německo-českých projektů (*.pdf)

 

Projekt financovaný NCN, GA ČR a ARIS

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
23-09737L Prof. Olga Arsenyeva, DSc Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně Soběstačné centrum obnovitelné energie s nízkou stopou pro udržitelné systémy vytápění obytných budov 3 roky

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání polsko-českých projektů (trilaterální projekt se slovinskou agenturou) (*.pdf)

Tyto a další mezinárodní spolupráce probíhají díky iniciativě WEAVE, jejímž cílem je odstranit bariéry přeshraniční vědecké spolupráce. Do roku 2025 dojde k propojení celkem 12 evropských agentur pro podporu základního výzkumu.