Nové mezinárodní projekty s USA, Německem a Rakouskem

MEZI_nahledovka

Nové mezinárodní projekty s USA, Německem a Rakouskem

Grantová agentura České republiky (GA ČR) podpoří ve spolupráci s partnerskými agenturami čtyři nové mezinárodní projekty, a to po jednom projektu s americkou National Science Foundation (NSF) a německou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) a dva s rakouskou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF).

Všechny projekty budou zahájeny ještě v letošním roce s dobou řešení tři roky. Projekty byly hodnoceny formou Lead Agency, kdy jedna z agentur provede hodnocení návrhu projektu, jehož výsledky jsou následně převzaty partnerskou agenturou. GA ČR figurovala u těchto nově podpořených projektů jako partnerská agentura, která převzala výsledky hodnocení. Každá agentura financuje náklady vědců ze své země.

Projekt financovaný DFG a GA ČR

Reg. č. Navrhovatel Název projektu Uchazeč Doba řešení
24-13597L Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Prolomení limitu přesnosti systému DORIS způsobeném hodinami Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 3 roky

 

Projekty financované FWF a GA ČR

Reg. č. Navrhovatel Název projektu Uchazeč Doba řešení
24-13337L doc. RNDr. Lukáš Chrpa, Ph.D. Revertování efektů akcí: teorie a praxe České vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky 3 roky
24-14624L prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. Tření ve valivých kontaktech za přítomnosti suspenzí Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství 3 roky

 

Projekt financovaný NSF a GA ČR

Reg. č. Navrhovatel Název projektu Uchazeč Doba řešení
24-14395L Evgeny Gelfer Koherentní záření elektronů při interakci s intenzivními laserovými pulzy Extreme Light Infrastructure ERIC
(ELI ERIC)
3 roky

 

S FWF a DFG je GA ČR propojena také díky iniciativě Weave, jejímž cílem je ustanovit partnerství mezi 12 evropskými agenturami podporujícími základní výzkum. V rámci této iniciativy lze podávat také trilaterální projekty.