Nové projekty s korejskými a tchajwanskými vědci

Čtyři nové projekty se začnou od ledna 2023 řešit díky spolupráci GA ČR se dvěma asijskými agenturami. Jeden korejsko-český projekt bude podpořen společně s korejskou agenturou Korea Research Foundation, s níž GA ČR spolupracuje již od roku 2005. Další tři tchajwansko-české projekty budou podpořeny společně s tchajwanskou agenturou National Science and Technology Council, se kterou probíhá spolupráce již od roku 2008.

Korejsko-český projekt (NRF – GA ČR)

 

23-04676J doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. Řiditelná úchopová mechanika: Modelování, řízení a experimenty Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů Mezinárodní projekty – 2023 – the National Research Foundation of Korea (Korea) – NRF (pdf)

 

Tchajwansko-české projekty (NSTC – GA ČR)

23-07621J Václav Vencovský Otoakustické emise v normální kochlee a při přetlaku v endolymfatickém prostoru kochley: modelování a experimenty České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
23-06525J Prof. Dr. Norbert Müller Specifické interakce adhesinů evropských spirochet Lymské boreliózy s glykosyaminoglykany s přesně definovanou strukturou v atomárním rozlišení Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
23-06301J Mgr. Viswanath Das, Ph.D. Zkoumání účinků tau mutací na aktivitu VQIVYK-cílících látek na tau seeding u neurodegenerativních onemocnění Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta

 

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů Mezinárodní projekty – 2023 – the National Science and Technology Council (Taiwan) – NSTC (pdf)

 

Všechny projekty úspěšně prošly hodnoticím procesem GA ČR a příslušné zahraniční agentury. Každá z agentur financuje náklady vědců ze svého státu.

Výsledky dalších mezinárodních výzev budou oznámeny po jejich potvrzení partnerskou agenturou.