Nové projekty s vědci z Lucemburska a Polska

MEZI_nahledovka

Grantová agentura České republiky (GA ČR) podpoří ve spolupráci se zahraničními partnerskými agenturami — polskou Narodowe Centrum Nauki (NCN) a lucemburskou The Luxembourg National Research Fund (FNR) — pět nových česko-polských a jeden česko-lucemburský projekt.

Projekty se začnou řešit od 1. ledna 2024 po dobu tří let. Návrhy jednotlivých projektů byly hodnoceny formou Lead Agency, kdy návrhy hodnotí pouze jedna z dotčených agentur a druhá od ní hodnocení přejímá. Tímto způsobem hodnocení dochází ke snižování administrativy a zefektivnění celého procesu. U všech šesti nově podpořených projektů vystupovala GA ČR jako Lead agentura a projekty hodnotila. Její doporučení následně převzala polská a lucemburská agentura.

Projekty financované GA ČR a NCN

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč Doba trvání Oborová komise
24-10651K Ing. Martin Halecký Ph.D. Udržitelné polyuretany: od kolébky až po hrob s pomocí enzymů Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie 3 OK1 – technické vědy
24-10031K Oleksii Kotov Ph.D. Gradovaná diferenciální geometrie a její aplikace Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta 3 OK2 – vědy o neživé přírodě
24-11728K Reamonn O Buachalla Kvantová geometrická teorie reprezentací a nekomutativní fibrace Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 3 OK2 – vědy o neživé přírodě
24-11386K prof. Ing. Radek Cibulka Ph.D. Fotoredoxní katalýza s organickými anionty – perspektivní oblast pro flavinové deriváty Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie 3 OK2 – vědy o neživé přírodě
24-12195K PhDr. Luboš Velek Ph.D. Občanská společnost a zrod voleb: volební kultura revoluce 1848 na příkladu českých zemí, Haliče a Bukoviny Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. 3 OK4 – společenské a humanitní vědy

 

Projekt financovaný GA ČR a FNR

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč Doba trvání Oborová komise
24-10406K Renata Zobalová Ph.D. Jak je důležité míti funkční mitochondrie: cílení na mitochondriální metabolismus v glioblastomech Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. 3 OK3 – lékařské a biologické vědy

 

Tyto a další mezinárodní spolupráce probíhají díky iniciativě WEAVE, která odstraňuje bariéry přeshraniční vědecké spolupráce. Do roku 2025 dojde k vytvoření unikátní evropské sítě skládající se z celkem 12 agentur pro podporu základního výzkumu.