Nové společné projekty s vědci z Německa a Rakouska

GA ČR od října podpoří další projekty ve spolupráci s německou agenturou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) a rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF). Projekty byly hodnoceny formou Lead Agency – tedy pouze jedna agentura projekty hodnotila a druhá, v tomto případě GA ČR, její hodnocení přejala. Každá z agentur financuje tu část projektů, kterou řeší vědci z jejího území.

 

Německo-české projekty (DFG – GA ČR) od 1. října 2022

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu
22-04242L Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D. Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut Struktura, biologie a medicínský potenciál ultra-krátké mimobuněčné DNA v krevní plasmě
22-23022L Mgr. Marta Bílková, Ph.D. Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. Koaliční a epistemické logiky: intenzionální přístup ke skupinám

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání německo-českých projektů (.pdf)

 

Rakousko-český projekt (FWF – GA ČR) od 1. října 2022

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu
22-04381L Dr. techn. Ing. Jan Legerský České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií Paradoxně pohyblivé realizace grafů

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů (.pdf)

 

Spolupráce dotčených agentur probíhá v rámci iniciativy Weave, která do roku 2025 propojí 12 evropských agentur.