Nový e-learning k plánům genderové rovnosti

GA ČR podporuje genderovou dimenzi ve vědě a výzkumu, a proto v letošních soutěžích nově příjemce zavazuje k přijetí plánů genderové rovnosti. Jak tento plán připravit, poradí mimo jiného i e-learningový kurz Národního kontaktního centra – gender a věda (NKC).

Kurz „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti“ je koncipován jako veřejně dostupné vzdělávání pro zájemkyně a zájemce z řad vysokých škol a vědecko-výzkumných organizací v České republice. Je zacílen zejména na osoby pověřené řízením lidských zdrojů, které mají na starost agendu genderové rovnosti a tvorbu plánu genderové rovnosti. Vhodný je také pro zájemce a zájemkyně z řad managementu, absolvovat ho však může úplně každý, kdo se o genderovou rovnost v instituci zajímá.

Každý modul se skládá z videoprezentace a písemného podkladu, které jsou k dispozici ke stažení. Písemný podklad doplňuje a rozšiřuje informace obsažené ve videoprezentaci, nabízí také další zdroje a odkazy. Výstupem každého modulu a zároveň předpokladem pro absolvování kurzu (přechodu na další modul) je správné vyplnění krátkého testu, který se skládá ze tří otázek.

Kurz v současné době obsahuje šest modulů a pokrývá tato témata:

 • Politiky rovnosti se zaměřením na výzkum a inovace
 • Situace v české vědě a vysokém školství
 • Gender v Horizontu Evropa
 • Základní koncepty a pojmy
 • Plán genderové rovnosti
 • Tematické oblasti plánu genderové rovnosti

Na konci celého kurzu, tedy po seznámení se s obsahem všech šesti modulů, následuje test, který je třeba absolvovat pro získání certifikátu. Minimální úspěšnost pro složení výstupního testu je 80 % a je možné jej absolvovat třikrát.

V letošním roce NKC připraví druhý stupeň kurzu, který bude zahrnovat detailní zpracování doporučených oblastí plánu genderové rovnosti:

 • Rovnováha mezi pracovním a osobním životem
 • Genderová vyváženost na vedoucích a řídicích pozicích
 • Genderová rovnost při náboru a kariérním postupu
 • Genderová dimenze v obsahu výuky a výzkumu
 • Sexuální obtěžování a genderově podmíněné násilí

Během letošního roku přibudou také moduly k tvorbě genderového auditu a k genderové dimenzi v obsahu výzkumu a inovací.
Do kurzu jsou zváni zájemci a zájemkyně o téma genderové rovnosti ve vědě a výzkumu.

Bližší informace o plánech genderové rovnosti a přihlášení ke kurzu

Zdroj: Národní kontaktní centrum – gender a věda