Nový trilaterální projekt (ČR – Německo – Polsko)

Mezi_nahledovka

Grantová agentura České republiky (GA ČR) podpoří ve spolupráci s partnerskou německou agenturou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) a polskou agenturou Narodowe Centrum Nauki (NCN) nový tříletý výzkumný projekt.

Projekt „EEG/ECoG based functional connectivity neuroimaging in the rat – optimisation, standardisation and translational leap in neuropsychopharmacology“ doktora Tomáše Páleníčka z Národního ústavu duševního zdraví a jeho spoluřešitele docenta Jaroslava Láčíka z Vysokého učení technického v Brně se zaměří na vytvoření standardů a doporučených postupů Elektroencefalografie (EEG) u potkanů. EEG je neinvazivní diagnostická metoda používaná k záznamu elektrické aktivity mozku prostřednictvím povrchových elektrod. Spolu s českými řešiteli budou na projektu spolupracovat i profesor Theodor Doll z Hannover Medical School a profesor Daniel Wójcik z polského Nencki Institute of Experimental Biology. Vypracováním postupů položí řešitelé základy pro translační EEG použitelné jak v základním výzkumu, tak ve farmako-EEG.

Oznámení o výsledku společné výzvy k podávání česko-německp-polských projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (pdf)

Hodnocení návrhu projektu proběhlo na principu Lead Agency — kdy je návrh hodnocen pouze jednou z dotčených agentur, tzv. Lead Agency, a ostatní od ní její hodnocení přebírají. V případě tohoto návrhu projektu byla Lead Agency GA ČR. Projekt se začne řešit ještě v letošním roce a jednotlivé náklady vědců budou hrazeny tou agenturou, z jejíž země vědci pocházejí.

Iniciativa WEAVE, jejíž je GA ČR zakládajícím členem a díky níž tento a další mezinárodní projekty mohou být podpořeny, má za cíl usnadnit vědeckou spolupráci mezi celkem 12 evropskými agenturami podporujícími základní výzkum.

Výsledky rozhodnutí o podpoře dalších česko-německých projektů (GA ČR v roli Lead) budou oznámeny v blízké době.