Předsednictvo GA ČR

Zemědělské a biologicko-environmentální vědy doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. – předseda petr.baldrian@gacr.cz
Společenské a humanitní vědy prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c. – místopředsedkyně stanislava.hronova@gacr.cz
Vědy o neživé přírodě RNDr. Alice Valkárová, DrSc. alice.valkarova@gacr.cz
Lékařské a biologické vědy prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc. milan.jirsa@gacr.cz
Technické vědy prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA rostislav.drochytka@gacr.cz

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2022 GA ČR