prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.

GAS_O
Narozen v roce 1951 v Českém Těšíně. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzikální chemie. Na téže fakultě se v roce 1994 habilitoval jako docent fyzikální chemie. Na návrh Univerzity Karlovy byl v roce 2005 jmenován profesorem fyzikální chemie.

V letech 1979–1984 pracoval ve Výzkumném ústavu organických syntéz v Rybitví u Pardubic v analyticko-fyzikálních laboratořích AFYLA, ve skupině elektronové spektroskopie. V letech 1984–1988 pracoval v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČS AV v Praze, kde se zabýval elektrochemickými a optickými vlastnostmi komplexů ruthenia.

Od roku 1988 až dosud pracuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde od roku 2009 působí jako děkan, a kde vede skupinu elektromigračních separačních metod. Přednáší fyzikální chemii, školí studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia. Zabývá se teorií a instrumentací kapilární elektroforézy. Podílel se na formulaci lineárního matematického modelu elektroforézy, který je implementován v  počítačovém programu PeakMaster. Dlouhodobě odborně spolupracuje s firmou Agilent Technologies GmbH, Waldbronn, Německo.

Publikoval přes sto článků v impaktovaných časopisech s dobrým citačním ohlasem. Je rovněž původcem devíti českých patentů (z nichž sedm bylo realizováno) a inventorem ve dvou US patentech.

Jako člen předsednictva Grantové agentury ČR působil prof. Gaš od prosince roku 2008, v období 1. 10. 2014 až 31. 5. 2015 byl jejím místopředsedou.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2024 GA ČR