Vědecká rada

Vědecká rada GA ČR je koncepčním orgánem GA ČR. Má dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Funkční období jejích členů je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující.

Vědecká rada navrhuje předsednictvu ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření.

Aktuální složení vědecké rady GA ČR

 • prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (předseda)
 • prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
 • prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
 • prof. Bengt J. F. Nordén, Dr. mult, honFRSC
 • prof. Jana Roithová, Ph.D.
 • prof. Dr. Helmut Schwarz
 • prof. Avner Shaked, Ph.D.
 • prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
 • prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
 • prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
275 KB Datum přidání: 16. 2. 2018
197 KB Datum přidání: 20. 10. 2017
193 KB Datum přidání: 27. 9. 2017
195 KB Datum přidání: 27. 9. 2017
196 KB Datum přidání: 23. 1. 2017
275 KB Datum přidání: 23. 1. 2017
198 KB Datum přidání: 13. 6. 2016
196 KB Datum přidání: 13. 6. 2016
191 KB Datum přidání: 12. 10. 2015
193 KB Datum přidání: 1. 7. 2015
191 KB Datum přidání: 1. 7. 2015
141 KB Datum přidání: 11. 9. 2014
259 KB Datum přidání: 4. 9. 2014
247 KB Datum přidání: 3. 12. 2014
131 KB Datum přidání: 2. 6. 2014
174 KB Datum přidání: 2. 6. 2014
144 KB Datum přidání: 2. 6. 2014
139 KB Datum přidání: 2. 6. 2014
142 KB Datum přidání: 2. 6. 2014
149 KB Datum přidání: 2. 6. 2014
149 KB Datum přidání: 2. 6. 2014
© 2019 GA ČR