JavaScript je vypnutý

Vědecká rada

Vědecká rada GA ČR je koncepčním orgánem GA ČR. Má dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Funkční období jejích členů je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Vědecká rada navrhuje předsednictvu ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření. Statut VR
 • Aktuální složení vědecké rady GA ČR

 • prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. (předseda)
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (místopředseda)
 • prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
 • prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
 • prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.
 • prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
 • prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
 • prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
 • doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
 • prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
 • prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.