Od března začnou čtyři nové německo-české projekty

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s německou agenturou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) od března podpoří čtyři nové projekty českých a německých vědců. Projekty budou řešeny tři roky – každá z agentur bude hradit tu část projektu, kterou budou řešit vědci z dané země.

Spolupráce mezi DFG a GA ČR trvá již od roku 2005 a je jedním z nejdéle trvajících mezinárodních partnerství GA ČR. V roce 2021 obě agentury spolupracují v rámci iniciativy Weave, která funguje na principu Lead Agency, tedy projekty hodnotí pouze jedna z partnerských agentur a druhá výsledky přejímá. Tyto projekty byly hodnoceny agenturou DFG.

Projekty doporučené k financování

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu
22-09470L doc. Ing. Jan Merna, Ph.D. Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ověření přesnosti struktury komplexních polyolefinů
22-08680L prof. Ing. Josef Elster, CSc. Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Vznik odolnosti proti vysychání a poškození mrazem u řas biologických půdních krust Vysoké Arktidy
22-03426L RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Emise do atmosféry z lodní dopravy: Charakterizace, sledování a dopad na kvalitu mořské vody
22-17248L Graham Hill Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Testování 4D vývoje aktivních magmatických systémů pomocí magnetotelurického monitorování

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání německo-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (*.pdf)

Další výzvy GA ČR vypíše 15. února. Partnerské agentury vypisují výzvy v průběhu roku.