Od července bude podpořeno 12 česko-německých projektů

Německá agentura Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) potvrdila hodnocení 12 společných projektů vědců z České republiky a Německa. Hodnoticí agenturou byla Grantová agentura České republiky (GA ČR). Tříleté vědecké projekty budou řešeny od července letošního roku. Financování dalších společných projektů bude oznámeno v případě, že dojde k jeho potvrzení ze strany DFG, v průběhu příštích týdnů.

Projekty určené k financování

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč
22-00863K Ing. Radek Kolman Ph.D. Řiditelné metamateriály a chytré struktury: Nelineární problémy, modelování a experimenty Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
22-06684K prof. Ing. Miroslav Vořechovský Ph.D. Stochastická únava betonu řešená přístupy založenými na disipaci energie s ohledem na vzájemné působení časových a teplotních účinků Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
22-27973K M.Sc. Aristeidis Bakandritsos, PhD Heterostruktury MXenů a grafenové kyseliny pro lithium-iontové a sodík-iontové baterie Univerzita Palackého v Olomouci, Český institut výzkumu a pokročilých technologií
22-01639K doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. Postupné funkcionální změny – GraFuCha Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
22-17899K RNDr. Helena Reichlova, Ph.D. Ovládání a detekce magnetických stavů pomocí kolineárních antiferomagnetu se spinovým štěpením Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
22-20839K prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Nový pohled do nanostruktury lipidové kožní bariéry pomocí biofyzikálních metod Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
22-00197K prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. FRSC Chemoenzymová syntéza selektivních multivalentních glykomateriálů pro inhibici galektinu-4 Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
22-28064K Ing. Tomáš Miklánek, M.A., Ph.D. Role sociálních preferencí v kooperativním chování Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská
22-10878K doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. Optimální rozhodování v době pandemie Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
22-23741K doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. Transkulturní dynamika společnosti na pomezí: nový pohled na severovýchodní Bavorsko a západní Čechy v raném středověku Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
22-06020K Ing. Branislav Vrana, PhD. Akumulace v textilu a uvolňování při praní jako emisní cesta pro aromatické aminy z vnitřního prostředí do odpadních a povrchových vod Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
22-29078K Filip Kolář Vliv teploty na tvorbu a evoluční úspěšnost polyploidů v rodě Arabidopsis Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání česko-německých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (*.pdf)

Výzva byla vypsána v rámci iniciativy Weave, která do roku 2025 propojí 12 evropských agentur. Projekty podané do výzev vypsaných v rámci této iniciativy jsou hodnoceny pouze jednou grantovou agenturou. Iniciativa Weave umožňuje podávat až trilaterální návrhy projektů. Grantové agentury vždy financují tu část podpořených projektů, kterou řeší vědci daného státu.

Do národních i mezinárodních výzev je možné ke GA ČR podávat návrhy projektů se začátkem řešení v příštím roce do 7. dubna 2022.