Oznámení o podpoře společného projektu matematiků ze Soulu a Prahy

Již od roku 2005 Grantová agentura České republiky (GA ČR) spolupracuje s jihokorejskou agenturou National Research Foundation of Korea (NRF). Ve výzvě vyhlášené v letošním roce uspěl v hodnoticím procesu obou agentur projekt s názvem „Kvalitativní teorie MHD a příbuzných rovnic“. Jeho řešitelem v ČR se stane prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc., z Matematického ústavu AV ČR, který bude spolupracovat s vědci ze soulské Univerzity Jonse. Projekt se primárně zaměří na rovnice magnetohydrodynamiky, které popisují pohyb elektricky vodivé kapaliny za přítomnosti magnetického pole. Jeho řešení bude probíhat dva roky. Na financování se budou podílet obě agentury.

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů Mezinárodní projekty – 2022 – the National Research Foundation of Korea (Korea) – NRF (.pdf)

Vyhlášení další společné výzvy GA ČR a NRF je naplánováno na únor příštího roku. Další podpořené mezinárodní projekty zveřejní GA ČR v příštích týdnech a měsících.