Oznámení o výsledcích rakousko-české výzvy

vlajka Rakouska

Grantové agentuře České republiky byly předány partnerskou rakouskou agenturou – Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) výsledky hodnocení LA grantů s počátkem řešení v roce 2021. Prozatím bylo rozhodnuto o financování projektu „Characterization of selected innate immunity genes in domestic and wild felids“ Petra Hořína z CEITEC – Středoevropský technologický institut, VFU Brno.

Rakouská agentura FWF provádí průběžné hodnocení během celého roku. Financované projekty tak budou oznamovány postupně. Toto oznámení nezahrnuje rozhodnutí ke všem průběžně podaným projektům k FWF jako Lead Agency. Pro informace o dalších výsledcích sledujte i nadále naše stránky.

Pro bližší informace k hodnocení je možné se obrátit na agenturu FWF.

Oznámení o výsledcích