OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŠVÝCARSKO-ČESKÝCH PROJEKTŮ HODNOCENÝCH NA PRINCIPU LA V ZÁKLADNÍM VÝZKUMU

Grantové agentuře České republiky byly předány partnerskou švýcarskou agenturou – Swiss National Science Foundation (SNSF) výsledky hodnocení LA grantů s počátkem řešení 2021.

V případě, že příslušnými uchazeči bude prokázáno splnění zákonných požadavků způsobilosti, bude na řešení těchto projektů poskytnuta podpora. Toto rozhodnutí je přijato s podmínkou, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši dle střednědobého výhledu. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši, si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo, poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.

Seznam vybraných projektů k financování