Oznámení o výsledcích společné výzvy se São Paulo Research Foundation (FAPESP)

Grantová agentura České republiky (GA ČR) a partnerská agentura São Paulo Research Foundation (FAPESP) dokončily vyhodnocení návrhů projektů podaných v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu – Mezinárodní projekty – 2021 (SGA0202100007). Výzva byla vyhlášena na základě bilaterální dohody. Každý návrh projektu byl hodnocen samostatně GA ČR a FAPESP. V rámci hodnocení nedošlo ke konsensu ohledně financování jednotlivých návrhů projektů. Agentury rozhodly o tom, že nebude financován žádný z podaných návrhů projektů.

Týmy vědců z České republiky a São Paula budou mít možnost návrhy projektů podat i letos, kdy bude vypsána další společná výzva GA ČR a FAPESP.