GA ČR podpoří pět nových mezinárodních projektů

Mezi_nahledovka

Grantová agentura ČR (GA ČR) podpoří pět nových mezinárodních projektů – dva
česko-rakouské, česko-německý, česko-rakousko-slovinský a česko-americký. Tyto mezinárodní projekty je možné řešit díky spolupráci GA ČR s partnerskými zahraničními agenturami podporujícími základní výzkum, jedná se o rakouskou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), německou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), slovinskou Slovenian Research Agency (ARIS) a americkou National Science Foundation (NSF).

Všechny projekty jsou tříleté, a kromě jednoho česko-rakouského, jehož začátek je naplánován na začátek příštího roku, se začnou řešit od 1. října. Hodnocení návrhů projektů proběhlo formou Lead Agency, kdy jedna z agentur vystupuje jako hodnoticí a druhá, partnerská, od ní hodnocení přebírá. GA ČR u všech projektů vystupovala jako partnerská agentura a hodnocení převzala od svých zahraničních kolegů.

Projekt financovaný DFG a GA ČR – DFG v roli Lead Agency

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
23-07890L Dr. Martin Zoltner Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Použití fosfatázy ALPH1 pro biotechnologické aplikace a návrh nových léčiv proti infekcím způsobených trypanosomatidy 3 roky

Projekt financovaný FWF a GA ČR – FWF v roli Lead Agency

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
23-08869L Mgr. Petr Keil, PhD. Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze GRACE: Luční společenstva v průběhu 300 let přirozeného experimentu na velkém měřítku 3 roky

Projekt financovaný FWF, GA ČR a ARIS – FWF v roli Lead Agency

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
23-08490L RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Uspořádání komplexů NK buněčných receptorů s jejich ligandy na molekulární úrovni pohledem kvantitativní jednomolekulové mikroskopie 3 roky

Projekt financovaný NSF a GA ČR – NSF v roli Lead Agency

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
23-09331L Prof. Ing. Jan Vymazal, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí Reaktivní rozhraní pro degradaci emergentních kontaminantů a patogenních virů v umělých mokřadech 3 roky

Projekt financovaný FWF a GA ČR od roku 2024 – FWF v roli Lead Agency

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
24-11046L Dr. Ulrich Taubenschuss Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Radiové emise planety Saturn: otevřené otázky 3 roky

 

Zmíněná mezinárodní spolupráce probíhá díky iniciativě WEAVE, jejímž je GA ČR zakládajícím členem. Ta usnadňuje vědeckou spolupráci mezi celkem 12 zapojenými evropskými agenturami podporujícími základní výzkum a umožňuje řešit vědecké projekty výzkumným týmům až ze tří států.