Podepsání Letter of Intent pro budoucí středoevropskou spolupráci

Ve středu 12. 9. 2018 byl ve Vídni slavnostně podepsán Letter of Intent pro rozvoj budoucí vědecké spolupráce na principu Lead Agency ve středoevropském kontextu. Nová forma spolupráce vzniká pod hlavičkou „Central European Science Partnership“ (CEUS). Zakládajícími členy CEUS jsou Rakousko, Polsko, Slovinsko a ČR.  V budoucnu by se mělo připojit také Švýcarsko, Chorvatsko a Slovensko. Nově vznikající spolupráce umožní vědcům realizovat vědecké projekty s novými zahraničními partnery na principu hodnocení Lead Agency, který patří z důvodu snížení administrativních zátěže ke stále častěji preferovaným formám spolupráce mezi zahraničními agenturami podporujícími základní výzkum.