Živý přenos předávání Ceny předsedy GA ČR 2022 (29. 9., od 14h)

Ve čtvrtek 29. září budou již po devatenácté uděleny Ceny předsedy GA ČR za vynikající základní výzkum. Odborníky na dané vědní oblasti bylo nominováno 15 projektů financovaných GA ČR ukončených v minulém roce. Jakých pět vědců cenu získá? To, se můžete dozvědět i díky živému on-line přenosu z Profesního domu Matematicko-fyzikální fakulty UK, který bude dostupný na této stránce od 14 hodin.