Příjemci grantů obdrželi prostředky na projekty

I přes rozpočtové provizorium se Grantové agentuře České republiky (GA ČR) již na konci ledna podařilo zaslat příjemcům grantů část finančních prostředků na pokračující projekty, u nichž se předpokládá, že budou řešeny v roce 2022. Další platbu mohou očekávat v únoru.

„Vědecké instituce jsou obvykle závislé na státní podpoře. Abychom jim pomohli překonat současnou obtížnou situaci a ubezpečili je o podpoře GA ČR, uvolnili jsme prostředky na řešení probíhajících projektů s předstihem,“ řekl předseda GA ČR doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D., a dodal: „Je důležité, aby věda byla financována kontinuálně a vnější vlivy na vědce dopadaly co nejméně. Jen tak budou mít možnost se nerušeně věnovat svému bádání.“

Instituce, na kterých se projekty řeší, obdržely v lednu přibližně jednu dvanáctinu dotace na projekty, jejichž řešení v roce 2022 pokračuje. Platby ze strany GA ČR budou probíhat každý měsíc až do skončení rozpočtového provizoria, následně bude příjemcům zaslána zbylá část přidělených grantových prostředků na rok 2022.