Proces hodnocení návrhů projektů EXPRO a JUNIOR STAR

EXPRO a JUNIOR STAR

Úkolem GA ČR je podporovat vědeckou excelenci napříč všemi obory. Hodnocení návrhů projektů probíhá podle kritérií stanovených v příslušné zadávací dokumentaci na základě „peer review“ a vzájemného porovnávání. Cílem je maximální profesionalizace, transparentnost a nezávislost posuzování. Ta je u soutěží EXPRO a JUNIOR STAR podpořena také tím, že jsou členové oborových komisí výhradně zahraniční vědci. Hodnotitelé jsou vázáni přísným etickým kodexem.

OBECNÉ PRINCIPY

  • Členové oborových komisí jsou výhradně zahraniční vědci nespjatí s českým prostředím
  • Proces hodnocení je rozdělen na dvě fáze
  • Zákonem stanovená hodnoticí lhůta je 8 měsíců
  • Pro každý návrh projektu jsou vypracovány nejméně čtyři posudky členů komise a pokud možno dva externí posudky od zahraničních expertů

Oborové komise EXPRO a JUNIOR STAR

  • V oborové komisi zasedá 8 až 15 zahraničních členů včetně předsedy
  • Každý člen oborové komise musí prokázat vysokou odbornou úroveň, posuzovanou primárně na základě publikační činnosti
  • Člen komise umí s nadhledem posoudit v rámci oborové komise širší úsek oboru a posuzuje návrhy projektů výhradně podle odborných hledisek
  • Jednotlivé členy jmenuje do funkce předsednictvo GA ČR

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2024 GA ČR