Prodloužení lhůty k podávání návrhů projektů v rámci Urgent Funding SARS-CoV-2

Předsednictvo GA ČR dnes schválilo prodloužení lhůty pro podávání projektů v rámci Urgent Funding SARS-CoV-2, ve které je Lead Agency rakouská FWF.

Nový termín pro podávání návrhů projektů a české části přihlášky je stanoven na 15. 12. 2020.

Původní text výzvy