prof. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. – laureát Ceny předsedy GA ČR 2023

Martin Vrbka je profesorem na Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Od svého magisterského studia se věnuje tématům, která propojují inženýrství a medicínu. Od roku 2010 se intenzivně zabývá biotribologií, na Odboru tribologie založil a vede Výzkumnou skupinu biotribologie. Snaží se především o pochopení mechanismů tření, mazání a opotřebení různých částí lidského těla – od přirozených kloubů a jejich implantátů, přes oči a umělé slzy, fascie až po dentální výplně.

Martin Vrbka - laureát Ceny předsedy 2023

Oceněný projekt: Vliv viskosuplementace kloubní kapaliny na tření a mazání

Jedním ze způsobů včasné léčby osteoartrózy, která se projevuje degradací a úbytkem kloubní chrupavky, je viskosuplementace. Ta spočívá ve vstříknutí preparátu na bázi kyseliny hyaluronové do kloubní štěrbiny mezi chrupavky poškozeného kloubu. Léčebná metoda však není vždy prokazatelně účinná a podle některých klinických studií může fungovat spíše na principu placebo efektu.

Projekt si dal za cíl prokázat, zda viskosuplementace může pomoci zlepšit pohyblivost a kondici přirozených kloubů, a to na základě studia tribologických parametrů. V rámci projektu byl vyvinut unikátní simulátor kloubu, pomocí něhož byl analyzován vývoj součinitele tření a současně vizualizován mazací film pomocí fluorescenční mikroskopie.

Projekt nejen že pomohl objasnit, jak funguje mazání a viskosuplementace kloubní chrupavky, ale také přinesl nové poznatky, které mohou být využity v lékařském prostředí například tím, že bude vylepšeno složení současných zdravotnických přípravků. Výsledky projektu mají potenciál zlepšit zdravotní péči i vzhledem ke stárnoucí populaci.