Roman Konoplya, Ph.D. – laureát Ceny předsedy GA ČR 2023

Své studium fyziky na Ukrajině dokončil Roman Konoplya v roce 2003, kdy získal doktorát z gravitačních vln černých děr. Od té doby působil na různých výzkumných pozicích například v Sao Paulu, Kjótu, Tübingenu, Cambridge nebo Frankfurtu. V současné době vede vlastní výzkumnou skupinu na Fyzikálním ústavu Slezské univerzity v Opavě. Během své dosavadní kariéry obdržel několik prestižních grantů, za zmínku stojí například grant Marie Curie, japonský grant JSPS nebo německý Humboldt. Ve svých pracích se zaměřuje zejména na černé díry a radiační jevy v jejich okolí.

Roman Konoplya - laureát Ceny předsedy 2023

Oceněný projekt: Testování silné gravitace prostřednictvím černých děr

Rozvoj pozorování v oblasti gravitačního a elektromagnetického spektra je v současné době zaměřen na testování gravitace v okolí černých děr. V rámci projektu byla vytvořena metoda popisu prostoročasu černých děr v libovolné teorii gravitace, a to včetně těch teorií, které jsou odlišné od převládající Einsteinovy teorie. Nejvýrazněji se odlišnosti různých teorií gravitace projevují ve specifických podmínkách extrémně silné gravitace v okolí černých děr.

Díky této nové metodě lze studovat různé teorie gravitace a jejich odlišnosti a potenciálně překlenout mezeru mezi teorií a experimentem ve snaze pochopit gravitaci v těchto specifických podmínkách. Projekt tak přispívá k plnému pochopení gravitace a jejího vlivu na fyzikální procesy, vedoucí k enormním výronům energie z okolí černých děr, jež může mít v budoucnu velký vliv na praktické využití v energetice i v jiných oblastech výzkumu.