Schvalování projektů s německou agenturou DFG se prodlouží

Rozhodnutí o financování návrhů projektů podaných do společné výzvy Grantové agentury České republiky (GA ČR) a německé agentury Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) v roce 2021 bude ze strany DFG učiněno později, než bylo plánováno. Oznámení výsledků proběhne pravděpodobně v květnu letošního roku. GA ČR, která hodnotila návrhy projektů, předala výsledky svého hodnocení DFG v plánovaném termínu.

Financování vybraných projektů je závislé nejen na jejich hodnocení na straně GA ČR, ale také na možnostech partnerské organizace. Navrhovatelé, kteří čekají na výsledky této výzvy, mohou podat návrh projektu také do výzvy, která byla vyhlášena 15. února 2022, a v případě financování původního projektu mohou nově podaný návrh projektu stáhnout.