Šest nových mezinárodních projektů (s DFG, FWF a ARRS) s počátkem řešení v lednu

Dalších šest projektů bude podpořeno od příštího roku díky spolupráci GA ČR s partnerskými agenturami — německou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), rakouskou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a slovinskou Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Návrhy projektů prošly hodnocením formou Lead Agency, kdy jedna z agentur vystupuje jako hodnoticí agentura a druhá jako partnerská, která hodnocení přebírá. GA ČR u všech podpořených projektů vystupovala jako partnerská agentura. Každá z agentur financuje náklady vědců ze svého státu.

 

Německo-český projekt (DFG – GA ČR)

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu
22-42452L doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Sociální a politické důsledky prostorových nerovností ve středovýchodní Evropě

 

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání německo-českých projektů (*.pdf)

 

Rakousko-český projekt (FWF – GA ČR)

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu
22-42260L Mgr. Vendula Hnídková, Ph.D. Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. „Neviditelní agenti“ v architektuře (1908-38). Politiky, principy a projekty středoevropských ministerstev veřejných prací

 

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů (*.pdf)

 

Slovinsko-české projekty (ARRS – GA ČR)

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu
22-05059L Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Vliv digitalizace na kvalitu života a sociální začlenění starších dospělých v době (po) COVIDu-19 (DIGOLD)
22-04480L Martina Štursová Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

 

Přirozené regenerační procesy bukových lesů, zasažených disturbancemi
22-04622L prof. Ing. Ivana Kolingerová, Dr. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd Komprese dat založená na vynechání samozřejmé informace – COMPROMISE
22-04520L doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická Hodnocení hybridní infrastruktury pro zmírňování hazardů s ohledem na scénáře klimatické změny

 

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání slovinsko-českých projektů (*.pdf)

 

Spolupráce se zahraničním agenturami probíhá díky iniciativě WEAVE, která do roku 2025 propojí 12 agentur z celé Evropy. Výsledky výzev, ve kterých GA ČR působí jako hodnoticí agentura, budou zveřejněny 2. prosince 2022.