Seznam podpořených projektů (od roku 2022)

Grantová agentura České republiky ke dni 2. 11. 2020 ukončila hodnocení návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Grantové projekty JUNIOR STAR – 2022

Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDoba trvání
22-06008MIng Prokop Hapala, PhDPočítačový návrh templatoveho sestavování, replikace a syntézy na iontových površíchFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.5
22-11299MIng. Petr Kovaříček, Ph.D.Reakční sítě na fázových rozhraních pro dynamickou samoskladbuFakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze5
22-17593MMgr. Kateřina Sam, Ph.D.Kolaps ekosystémů v nepřítomnosti pavouků a ptáků?Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích5
22-18033MIng. Tomáš Fíla, Ph.D.Dynamika rázů s využitím rychlé rentgenové radiografie a zábleskového rentgenového zdrojeFakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze5
22-18424MJan Perner, Ph.D.Funkční genomika a symbio-genomika v klíšťatechBiologické centrum AV ČR, v.v.i.5
22-20303MMgr. Hana Sedláčková, Ph.D.Dešifrování počátků replikace DNA v integritě genomuBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.5
22-20342MRNDr. Tomáš Slanina, Ph.D.Organické solární elektrické baterie používající ukládání elektronů do chemických vazebÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.5
22-21743MDr. Madalina Bianca MoraruRole soudů ve formování přístupu k azyluPrávnická fakulta, Masarykova univerzita5
22-22000MDr. Dominik KriegnerMultipólové antiferromagnety: Nové vzájemně propojené kapitoly v krystalografii, pásové strukture a elektroniceFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.5
22-23183MRNDr. Zuzana Kúkelová, PhD.Nová generace algoritmů pro řešení problémů geometrie kamerFakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze5
22-28659MMgr. Filip Hrbáček, Ph.D.Vliv změny klimatu na dynamiku periglaciálního prostředí v oblasti Antarktického poloostrovaPřírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita5
22-30571MRNDr. David Sehnal, Ph.D.Cell*: webová platforma pro vizualizaci, modelování a dynamiku organelových a buněčných strukturPřírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita5
22-33162MOle Jann, PhDData, algoritmy, moc: Ekonomické teorie informační společnostiNárodohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.5
22-33266MIoannis MarkonisVyhodnocení intenzifikace suchozemského hydrologického cykluFakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze5
22-33877MMgr. Kateřina Rohlenová, Ph.D.Mezibuněčná komunikace nukleotidů: přehlížený cíl pro nové protirakovinné přístupyBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.5
22-35680MRoman Pleskot, Ph.D.4D buněčná přepážkaÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.5

Tato rozhodnutí jsou přijata s podmínkou, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši nebo z jiných zákonných důvodů si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.

 

Výsledky hodnocení návrhů projektů v grantových soutěžích Standardní projekty, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING a Mezinárodní projekty – bilaterální budou zveřejněny na této stránce 6. prosince 2021.

Mezinárodní – Lead Agency projekty

Rozhodnutí o financování Lead Agency projektů je podmíněno termíny partnerských agentur. Další podpořené projekty budou vyhlášeny v příštích týdnech a měsících.

Centrální evidenci projektů (CEP) Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) najdete seznamy projektů s počátkem řešení v roce 2021 a starších, které uspěly ve veřejných soutěžích.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2021 GA ČR