Seznam podpořených projektů (od roku 2022)

Standardní projekty, JUNIOR STAR a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

Grantová agentura České republiky ukončila hodnocení návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu – Standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING 2022 a rozhodla o poskytnutí podpory na níže uvedené grantové projekty.

Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDélkaOborová komise
22-00091Sdoc. Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.Geometrické struktury, invariance a diferenciální rovnice se vztahem k matematické fyziceMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-00132Sprof. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D.Život na rozhraní: ekologie mikroorganismů asociovaných s rostlinamiVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-00204SRNDr. Jan Šafář, Ph.D.Molekulární aspekty vernalizace u obilovinÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-00236SMgr. Jana Křenková, Ph.D.Vývoj nových fluorescenčních značek pro elektroforetické analýzy glykoproteinů asociovaných s rakovinou prsuÚstav analytické chemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-00262Sdoc. RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D.Pokročilé vysokomolekulární glykopolymery jako účinné inhibitory patologických procesů vyvolaných galektinyMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-00301SRNDr. Roman Hobza, Ph.D.Dynamika genomů v kontextu evoluce pohlavních chromozomů u rodu HumulusBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-00317Sdoc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.Galektin-3 jako cílová molekula pro ovlivnění remodelace cév při hypoxické pulmonární hypertenziFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-00355Sprof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., DrSc.Mimikry mikrobiálních metabolitů ve farmakologické modulaci střevního zdravíUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-00364SMgr. Zdeněk Kubát, Ph.D.Regulace transponovatelných elementů v zárodečné dráze rostlinBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-00420SDoc. Ing. Jiří Maděra, Ph.D.Funkční charakteristiky a environmentální dopad vápenných omítek s přírodními přísadami pro rekonstrukce historických budovČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
22-00477SPhDr. Josef Förster, Ph.D.Raněnovověká Bohemia litteraria. Žánrová diferenciace novolatinské literatury v českých zemíchFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-00496Sdoc. Niclas Berggren, Art.D., Ph.D.Kulturní zázemí, výsledky na trhu práce a výkon firemVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-00551SProf. Dr. Dr. Georg SchuppenerJazyková specifika hnutí Říšských občanůUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-00580SIng. Tomáš Lokajíček, CSc.Vliv anizotropie hornin při hydraulickém štěpení zkoumaný akustickou emisíGeologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-00761Sprof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.Význam interakcí rostlin a půdy pro odezvu rostlin na měnící se klimatické podmínkyBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-00774Sprof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.Pravděpodobnostní posouzení v mostním inženýrství za užití náhradního metamodelu (MAPAB)Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
22-00800Sprof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.Under Pressure: krize, emoce a politické transformace kolem změny klimatuUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-00828SIng. Zuzana Zlámalová Cílová, Ph.D.Archeologické předměty s aplikovanými emaily - přínos archeometrie pro poznání výrobních technologiíVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-00871SMgr. Aleš Pečinka, Ph.D.Role kondenzinového komplexu II v opravách poškozené DNA u huseníčku rolníhoÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-00885SMgr. Hana Hanzlíková, Ph.D.Metabolismus ADP-ribózy a jeho role v neurologických onemocněníchÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-00941SMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.Sourozenecké vztahy u dětí bez domova a jejich souvislosti s resiliencíOstravská univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-01026Sprof. M.Sc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.Editování RNA u nemodelových bičíkovcůOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-01137SDoc. Ing. Petr Cintula, Ph.D.Metamatematika substrukturálních modálních logikÚstav informatiky AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-01308SMgr. Bc. Vít Šťastný, Ph.D.Poptávka rodičů po stínovém vzdělávání: kontexty, procesy, determinanty a konsekvenceUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-01558SRNDr. Jiří Mašín, Ph.D.Cílení a aktivita RTX toxinů Gram-negativních patogenních bakteriíMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-01591SRNDr. Šárka Nečasová, CSc.Matematická teorie a numerická analýza rovnic vazkých newtonovských stlačitelných tekutinMatematický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-01907Sdoc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.Městská komunita ve válce: Olomouc/Olmütz jako případová studie domácí fronty během první světové války, 1914-1919Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-01953SMgr. Doubravka Olšáková, Ph.D.Věda a emoce: Promýšlet environmentální hnutí za komunismu v Československu v 70.-80.letech 20.stoletíÚstav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-02005SRNDr. Jiří Pfleger, CSc.Transformace excitonů v supramolekulárních polymerech pro konverzi energieÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-02022Sprof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.Hybridní materiály a pokročilé struktury pro napodobování přirozené fotosyntézyVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 – technické vědy
22-02067Sdoc. RNDr. Jiří Šíma, DrSc.AppNeCo: Aproximativní neurovýpočtyÚstav informatiky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-02098Sdoc. Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D.Experimentální analýza procesu smršťování, dotvarování a vzniku trhlin materiálů na bázi alkalicky aktivované struskyVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
22-02149SMgr. Jana Mazáčková, Ph.D.Rekonstrukce provozu středověké hradní kuchyně v návaznosti na zacházení s odpadem na příkladu hradu RokštejnaMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-02154Sdoc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.Tření a mazání implantátů malých kloubů vyráběných aditivní technologií 3D tisku kovůVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3OK1 – technické vědy
22-02203SIng. Andrea Dlasková, Ph.D.Membránové kontakty mitochondrií s jadernou obálkou a nukleoidy analyzované FIB/SEM a fluorescenční nanoskopiíFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-02392SAleš GábaOptimalizace 24hodinového pohybového chování pro prevenci obezity v době po pandemiiUniverzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-02469SIng. Václav Mahelka, Ph.D.Charakterizace kompletní panikoidní DNA u divokých ječmenů jakožto významný krok k vymezení cizorodé složky v genomu ječmeneBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-02550SMgr Veronika JílkováSOMForClim: Frakce půdní organické hmoty a ukládání uhlíku ovlivněné typem lesa a klimatickou změnouBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-02702SIng. Václav Nežerka, Ph.D.Mikrobiologicky indukované srážení kalcitu při recyklaci betonu pro produkci materiálů se zápornou uhlíkovou stopouČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
22-02794Sdoc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.Mechanorecepce jako mechanizmus řídící odontogenezi napříč obratlovciÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-02836SIng. Ognen Pop-Georgievski, Ph.D.Hydrofilní fluorované polymery pro novou generaci antifouling povrchů a současné multimodální zobrazování in vivoÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-02940SRNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.Regulace signální dráhy IFN-γ pomocí inhibitorů HSP90Masarykův onkologický ústav3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-02964SJohn Bourke, Ph.D.Obohacené kategorie a jejich aplikaceMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-02972Sdoc. RNDr. Milan Předota, Ph.D.Počítačové modelování nelineárních optických signálů na rozhraníchJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-03028SIng. Václav Veverka, Ph.D.Vztah mezi funkčními doménami proteinu LEDGFÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-03092SIng. Roman Sobotka, Ph.D.Mechanismus fotoprotekce fotosystému II pomocí LHC-like proteinůMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-03102SMgr. Ondřej Sedláček, Ph.D.Polymerizací indukované samouspořádání sekvenčně definovaných polymerních materiálůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK1 – technické vědy
22-03187SIng. Jiří Brus, Dr.Racionální design částicových polysacharidových systémů pro přívod léčiv s širokým spekterem biologické aktivity k terapii sliznicÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-03269SRNDr. Jiří Mírovský, Ph.D.Metody pro rychlou diskurzní anotaci ve vybraných korpusechUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-03380SIng. Václav Vinš, Ph.D.Vodné směsi se solemi při extrémních podmínkách - přesné experimenty, molekulární simulace a modelováníÚstav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-03419SPhDr. Lucie Storchová, Ph.D.Podoby humanismu v literatuře českých zemí II (Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands, Part II)Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-03474SIng. Jan Kočí, Ph.D.Transportní procesy v porézních stavebních materiálech využitelných pro úložistě jaderného odpaduČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
22-03636Sprof. RNDr. Jan Picek, CSc.Agregace metodologií založená na ekonomických datechTechnická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-03662SDr. Michaela SalcherFylogeografie a ekogenomika 'Ca. Fonsibacter' (SAR11-IIIb)Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-03720SMgr. Oleksandr Stetsovych, Ph.D.Efekt spinové selektivity indukované chiralitou (CISS) v jednotlivých spirálových molekulách a jejich strukturáchFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-03909SMgr. Magdaléna Jacková, Ph.D.Latinské biblické drama v českých zemíchÚstav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-03932Sdoc. Tabita Landová, Ph.D.Přechodové rituály v českém protestantismuUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-03945Sprof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.Polyedrické (kar)borany - kationtové a katalyticky použitelnéUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK1 – technické vědy
22-03950SRes. Prof. Jan Horáček, dr. és. sc.Interakce plazmatu s tepelným štítem fúzních reaktorůÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-04006Sprof. Ing. Petr Slepička, Ph.D.Organizované biopolymerní nanovzory připravené replikacíVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 – technické vědy
22-04023Sdoc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.Rituály úcty: Římské korunovace divotvorných obrazů jako prostředky kulturního přenosu ve středovýchodní EvropěMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-04258Sdoc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.Anatomie nemocné duše. Od „vášní duše“ a „empirické psychologie“ k psychiatrické nemocnici v českých zemích (1770-1914)Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-04364SMgr. Miloslava Fojtová, CSc.Genetické a epigenetické důsledky editace chromozomů v modelové rostlině Arabidopsis thalianaMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-04408SDr. Jan HonolkaFundamentální fyzika rozhraní mezi 2D materiály a kovyFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-04477Sdoc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.Vyhnání, vykořenění a změna životní linie - mezigenerační studieNárodní ústav duševního zdraví3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-04533SIng. Marina Davydova, Ph.D.Tištěná pole vysoce citlivých a selektivních heterogenních senzorů plynuFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-04551SMgr. Jiří Novák, Ph.D.Růst organických polovodičů na grafenu: od vzniku první monovrstvy k molekulárním multivrstvámMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK1 – technické vědy
22-04611SMgr. Jakub Říha, Ph.D.Jiří Kolář: Prometheova játra – kritická hybridní ediceÚstav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-04669Sprof. RNDr. Petr Bouř, DSc.Zvětšení citlivosti spektroskopie vibrační optické aktivity pro biomolekulyÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-04726SIng. Jan Fořt, Ph.D.Zhodnocení sladkovodních sedimentů pomocí alkalické aktivaceČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
22-04816SDr Timotheus Guillaume Albertus VerhagenElektronické součástky emitující chirálně polarizované světlo založené na sloučeninách s nesouměritelnou strukturou.Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
22-04828SIng. Lukáš Kalina, Ph.D.Nový směr k udržitelným stavebním materiálům prostřednictvím pokročilých povrchových úprav na bázi lithných silikátůVysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická3OK1 – technické vědy
22-04837SMVDr. Kateřina Jirků Pomajbíková, Ph.D.Vztahy mezi prvoky a bakteriomem ve střevním ekosystému domácích psů a jejich majitelů při přechodu na moderní životní stylBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-04859SMgr. Vlastimil Křápek, Ph.D.Tepelně řízený fázový přechod v plazmonických nanostrukturách studovaný analytickou elektronovou mikroskopiíVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-05024Sdoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.Evoluce drobnělek (Zoraptera): od fosilií a srovnávací morfologie po cytogenetiku a transkriptomyOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-05114Sdoc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.Molekulární nanoarchitektury na površích topologických izolantůVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-05167Sprof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.Možné uplatnění ligandů xenobiotických nukleárních receptorů při terapii cholestatických onemocněníUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-05179Sdoc. Dr. Virginie NazabalInfračervená fotonika pro chemické senzory: Materiálová strategie založená na amorfních chalkogenidechUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK1 – technické vědy
22-05244SIng. Petra Ecorchard, Ph.D.Iontové kapaliny obsahující kov imobilizované na 2D materiálech jako heterogenní katalyzátory pro polymeraceÚstav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-05263SMgr. Ondřej Kolář, Ph.D.Transformace Slezska 1945-1948Slezské zemské muzeum3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-05271Sprof. MUDr. David Sedmera, DSc.Vývoj struktury a funkce síníUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-05318Sdoc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.Nespecifické a širokospektré cholinesterasové reaktivátory proti organofosforové intoxikaciMinisterstvo obrany, Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-05356SRNDr. Ondřej Černý, PhD.Hierarchie exprese a translokace efektorů vnitrobuněčnými bakteriemi rodu SalmonelaMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-05373SDr. Martina Slaninová KyselkováKravské exkrementy a hnůj jako rezervoár acinetobakterů představujících riziko pro lidské zdravíMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-05413SMgr. Barbora Machová, Ph.D.Říční kulturní krajina Jizery od mezolitu do raného středověku ve světle archeologických pramenů a hydrologických datArcheologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-05421Sprof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D.Vliv dostupnosti dusíku a stavu lesa na půdní mikrobiom, cykly prvků a biologické zotavování acidifikovaných vod v horkých ekosystémech.Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-05450SPhDr. Michal Kopeček, PhD.Dějiny Charty 77 v domácí a transnacionální perspektivěÚstav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-05478SRNDr. Pavel Hrouzek, Ph.D.Monopolizace příjmu železa nebo služba společenstvu? Dvě tváře sinicových beta-hydroxyaspartátových sideroforůMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-05547SMgr. Martin Moník, Ph.D.Rekonstrukce mobility v mladém paleolitu na základě provenience radiolaritových artefaktůUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-05762Sprof. Ing. Jan Faigl, Ph.D.Optimální řešení robotických směrovacích úlohČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 – technické vědy
22-05801Sdoc. Ing. Alena Michalcová, Ph.D.Příčiny a mechanismus degradace slitin cínu s nízkým obsahem legujících prvkůVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 – technické vědy
22-05919Sprof. Ing. Čestmír Drašar, Dr.Vrstevnaté polovodiče Bi2O2Se dopované přechodnými kovy: korelace transportních, magnetických a termoelektrických vlastnostíUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK1 – technické vědy
22-05935SMgr. Petr Dohnal, Ph.D.Astrofyzikální plazma v laboratořiUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-05942SIng. Veronika Vymetálková, Ph.D.Neinvazivní detekce cirkulujících mRNA markerů u onemocnění tlustého střeva a konečníkuÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-06083SPhDr. Lenka Veselá, Ph.D.Švédská knižní kořist z českých zemíKnihovna AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-06374SRNDr. Jan Mareš, Ph.D.Sjednocení systematiky sinic pomocí harmonizace polyfázické a genomové taxonomieBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-06405SMgr. Jakub Harnoš, Ph.D.Odhalení mechanismu formování nervové trubiceMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-06621Sdoc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.Inaktivace růstu plísní na površích stavebních materiálů pomocí nízkoteplotního atmosférického plazmatuVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3OK1 – technické vědy
22-06737SMgr. Jiří Dědeček, CSc., DSc.Aktivace molekulárního dusíkuÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-06771SMgr. Dominika Luptáková, PhD.Prostorová metabolomika infekcí centrální nervové soustavyMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-06785SIng. Ludmila Martínková, CSc.Stanovení volného kyanidu: nové přístupy založené na enzymových kaskádáchMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-06792Sdoc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.Sjednocený a jasný model právní regulace vynucování rozpočtové kázně ve střední EvropěUniverzita Karlova, Právnická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-06936SMgr. Zuzana Kolaříková, Ph.D.Jak porozumět složení společenstev arbuskulárně mykorhizních hub: od strukturních vlastností k základním a realizovaným nikámBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-06943SAlexandre Seillier, Ph.D.Role orbitofrontální kůry a její modulace endokanabinoidy při sociálním stažení u schizofrenieNárodní ústav duševního zdraví3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-06991SIng. Tomáš Melichar, Ph.D.Stabilizace vlastností a struktury smrkového dřeva s ohledem na trvanlivost dřevo-cementových kompozitůVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
22-07004SMUDr. Jan Kopecký, DrSc.Úloha svalové termogeneze v rezistenci k chladu a obezitě u laboratorních myšíFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-07058SMgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.Soudobý vojenský re-enactment v českých zemích: jeho dějiny a kultura v interdisciplinární perspektivěUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-07091Sprof. Ing. Jiří Neužil, CSc.SUCLG2 jako nový tumor supresor působící na mitochondriální metabolismus: Molekulární mechanismus a klinická relevanceUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-07155Sdoc. RNDr. Elena Dzifčáková, CSc.Modelování a pozorovatelné projevy nerovnovážných procesů ve slunečním spektruAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-07164Sprof. Ing. Michal Fulem, Ph.D.Racionální návrh systémů pro dodávání léčiv založených na laditelných biodegradabilních polymerech: iterativní in silico a experimentální postupVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3OK1 – technické vědy
22-07635Sprof. Ing. Petr Němec, Ph.D.Pokročilé metody přípravy telluridů polokovů a nepřechodných kovůUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK1 – technické vědy
22-07846Sdoc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.(Ne)sjednocená Evropa? Překračování hranic v německé a rakouské literatuře a jejich česká recepce po r. 2000Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-08045Sprof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.Vliv mateřské imunoaktivace na serotonergní systém ve fetoplacentární jednotce a vývoj fetálního, mladého a dospělého mozku.Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-08294SRNDr. Pavel Janščák, CSc.Molekulární mechanismy podílející se na reaktivaci replikačních vidlic zastavených ko-transkripčními R-smyčkami Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-08304SRNDr. Eva Janská, Ph.D.Česká diaspora - multidimenzionální vztahy a podmíněnosti Česka a cílových zemíUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-08336SMgr. Jakub Tesař, Ph.D.Vzájemná interakce vlastní a cizí perspektivy v politickém rozhodování: perspektiva kvantové sociální vědyUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-08389SMgr. Viacheslav Lytvynenko, Ph.D.Ps.-Atanáš Alexandrijský, In sanctum pascha sermo: kritická edice staroslověnského překladuUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-08772Sdoc. Mgr. Petr Marek, Ph.D.Nelineární měření pro kvantové technologieUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-08786Sdoc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.Přenos tepla v mezních vrstvách při povrchu obvodových plášťů budov a jeho vliv na energetickou náročnost objektůÚstav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-08857SRNDr. Radovan Fišer, Ph.D.Strukturní determinanty účinku membránově aktivních antimikrobiálních molekulUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-08888SIng. Jakub Hodul, Ph.D.Zvýšení trvanlivosti cementových kompozitů pomocí vodouředitelných hydrofobizacíVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
22-08916Sdoc. Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.Jména a gender: Sílící trend genderově nespecifických jmen v současném JaponskuUniverzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-09220Sprof. PhDr. Dana Hamplová, PhD.Zdraví a štěstí v post-covidovém světěSociologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-09296SRNDr. Karel Žídek, Ph.D.Tomografie defektů v optických materiálech 3D strukturovaným světlemÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3OK1 – technické vědy
22-09310Sdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Kvantitativní onomastika: východiska, koncepty, aplikaceOstravská univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-09556Sdoc. Ing. Petr Česla, Ph.D.Samoadaptivní vícerozměrné separace v kapalné fáziUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-09594SDoc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D.Řekni, kde ty houby jsou? Vlivy hnojení na mykorrhizní houby v trvalých travních porostechJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-09853SIng. RNDr. Martin Marek, Ph.D.Analýza vzniku nových proteinových funkcí v rámci rodiny halogenalkan dehalogenasMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-10088SMgr. David Doležel, Ph.D.Funkční analýza proteinu TimelessBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-10279SRNDr. Pavel Rössner, Ph.D.Vliv reálné expozice znečištěnému ovzduší na lidské plicní a čichové buňky kultivované v podmínkách „air-liquid interface“Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-10401Sprof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.Písemná kultura v prostředí premonstrátského řádu v Čechách pozdního středověku (1300-1420)Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-10464SMgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.Retikulátní evoluce vodních rostlin: jak souvisí klimatické oscilace s hybridizačními a polyploidizačními událostmi?Botanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-10493SRNDr., PhDr. Tereza Nekovářová, PhD.Rozdílné koncepty epizodické paměti: Kontextuální reprezentace vs. SelfNárodní ústav duševního zdraví3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-10536Sdoc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.Tvorba pokročilých nano/mikrostruktur s využitím iontových a elektronových svazků pro potenciální aplikace v mikrofluidních a lab-on-chip aplikacíchÚstav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-10660SRNDr. Ondřej Machoň, Ph.D.Role transkripčních faktorů Meis během kondenzace mezenchymu při vývoji lebkyÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-10775SIng. Jan Souček, Ph.D.Analýza plazmových vln a dopadů prachových částic pozorovaných přístrojem RPW-TDS na sondě Solar OrbiterÚstav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-10832SDr. Marina TjuninaPolaronické feroelektrické vrstvy pro neuromorfní systémyFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-10845SIng. Stanislav Obruča, Ph.D.Studium role polyhydroxyalkanoátů u bakterie Schlegelella thermodepolymerans – slibného bakteriálního kandidáta pro biotechnologie nové generaceVysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-10897SRNDr. Jana Martínková, Ph.D.Klonalita u rostlin: neznámý zdroj diverzity společenstev i diverzifikace zásobníku druhůBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-10930SMgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.Velké kameny na sídlištích: Sociální strategie a makrolitické artefakty v neolitu a chalkolitu v AnatoliiArcheologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-10953SIng. Radovan Jiřík, Ph.D.Multikontrastová kvantifikace perfuze společně užívající magnetickorezonanční obrazy získané s kontrastními látkami i značením arteriálních spinůÚstav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-11062SRNDr. Pavel Branny, CSc.Staronoví a noví hráči vnitrobuněčné signalizace Streptococcus pneumoniaeMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-11101Sdoc. Ing. Ondřej Straka, Ph.D.Tenzorový rozklad v aktivní diagnostice poruch pro stochastické rozlehlé systémyZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3OK1 – technické vědy
22-11155SIng. Blanka Železná, CSc.Vzájemná interakce ghrelinu a jeho nového endogenního antagonisty LEAP2: možná úloha v patologii obezityÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-11234Sdoc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.Nové oblasti katalýzy pomocí N-heterocyklických karbenůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-11252Sdoc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.Elektroaktivní a fluorescentní modifikace nukleových kyselin pro studium struktury a interakcí a pro aplikace v diagnosticeBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-11397Sprof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.Směsné perovskity jako multifunkční materiály v pigmentové studiiUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK1 – technické vědy
22-11418Sdoc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.Směsi těla a dušeUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-11439SRNDr. Lydie Plecitá, Ph.D.Úloha NOX4 v redoxní signalizaci při vývoji diabetického fenotypu a identifikace redoxně regulovaných cílů u pankreatických β buněkFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-11456Sdoc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.Výzkum fundamentálních interakcí hydrodynamické kavitace a nízkoteplotního plazmatu ke zvýšení dezinfekčních účinkůVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3OK1 – technické vědy
22-11516SRNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D.Transkripční a epigenetická regulace vývoje a funkce pankreatuBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-11846SMgr. Martin Spousta, Ph.D.Studium jetů a kvarkonií ve srážkách těžkých iontůUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-11867Sdoc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.Pokročilé metody operačního výzkumu pro optimální rozhodování v odpadovém hospodářstvíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-11931Sprof. PhDr. Petr Vorel, CSc.Zadlužení panovníka a státní bankrot roku 1615 v Království českém (Hospodářské souvislosti zahájení "české války" roku 1618)Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-11949SRNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D.Nanodvojčata, funkční vlastnosti řízené intenzivní plastickou deformacíFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-12023Sprof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.Neuspořádanost proteinových struktur vnáší řád do bakteriální transkripceMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-12034SMgr Zuzana Vokurková, PhDDolposká tibetština: tibetický jazyk v oblasti HimálajeUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-12099Sdoc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.Sociologie selhání: propojení sociálních infrastruktur a osobních zkušenostíUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-12178SIng. Tomáš Janda, Ph.D.Daty řízená kalibrace a validace geotechnických konstitutivních modelů kritického stavu a související nejistotyČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
22-12227Sdoc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.Počítačový návrh katalytických filtrů zohledňující vliv zachycených částicVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3OK1 – technické vědy
22-12243SMgr. Michaela Tencerová, Ph.D.Modulace buněčného metabolismu mezenchymálních kmenových buněk při metabolických kostních onemocněních.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-12355SJeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D.Čínský regionalizační normativní vliv v Asii a EvropěVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-12477Sdoc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.Města a venkov: kulturní sociologie společenské polarizaceMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-12483Sdoc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.Polymerní léčiva cílící na kmenové buňky glioblastomu a jejich metabolismusÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-12505SMgr. Pavel Dvořák, Ph.D.Syntetické konsorcium kmenů Pseudomonas putida pro biodegradaci a ko-utilizaci (hemi)celulózových polymerůMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-12522Sdoc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.Mikroskopická anatomie letokruhů stromů jako zdroj chronologických informací pro optimalizaci stanovení sesuvného hazarduOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-12533SMUDr. Tomáš Hrnčíř, Ph.D.Expozice lidské střevní mikrobioty konzervačním látkám: hodnocení dopadů pomocí in vitro modelů a modelu gnotobiotických myšíMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-12757SIng. et Mgr. Jiří Šmíd, Ph.D.Genomické koridory v extrémních podmínkách: historická a současná populační dynamika pouštních plazůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-12790SMgr. Martin Ondreját, Ph.D.Stochastické systémy v nekonečné dimensiÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-12837Sprof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.Hydrologická a biogeochemická odezva horských rašelinišť na změny klimatuUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-12859Sassoc. prof. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.Nervově paralytické látky ze skupiny novičoků - toxicita a léčbaMinisterstvo obrany, Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-12871Sdoc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.Systémová analýza funkčních interakcí lidských demetyláz RNAMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-12925SIng. David Kubička, Ph.D., MBAStudium klíčových faktorů ovlivňujících hydrogenaci/deoxygenaci směsí kyslíkatých látekVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí3OK1 – technické vědy
22-13190SJohn Jansen, PhDStanovení chronologie prvních rozsáhlých Eurasijských ledovcových štítůGeofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-13220Sdoc. Ing. Martin Čermák, Ph.D.Vývoj iteračních algoritmů pro řešení kontaktních úloh vyskytujících se při analýze šroubových spojů ocelových konstrukcíVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
22-13277SMgr. Lukáš Čajánek, PhDCiliární Tau tubulin kináza 2 ve zdraví a nemoci: struktura a funkceMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-13347Sdoc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.Where have all the natsmen gone? Etnické menšiny v postsovětském prostoruOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-13381SRNDr. Eva Landová, Ph.D.Lidské reakce na ancestrální a moderní hrozby v porovnání s nákazou přenosnou vzduchemNárodní ústav duševního zdraví3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-13462Sdoc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D.Fyzikální akustika volných povrchů: od Greenových funkcí ke kvazibalistickým fononůmÚstav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-13745Sprof. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D.Zvýšení účinku biokontrolního agens Pythium oligandrum studenou plazmou proti plísňovým biofilmůmVýzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-13750SRNDr. Viktorie Vlachová, DrSc.Signální dráhy ovlivňující funkci lidského TRPC5 receptoru: predikce jejich vztahu k bolesti při revmatoidní artritiděFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-13784SZdeněk ŠtiplInkulturace křesťanství v Indii: Smysl a důležitost nové náboženské symbolikyUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-13914SProf. Ing. Petr Drulák, Ph.D.Česká zahraniční politika během evropské uprchlické krize: role a ideologieZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-13967Sdoc. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.Vývoj metod pro komplexní sledování metabolických změn při poruchách centrálního nervového systémuUniverzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-13980SRNDr. David Uličný, CSc.Geodynamické procesy řídící kontinentální rifting v kenozoické střední Evropě: pohled z oherského riftuGeofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-14048SIng. Jan Čížek, Ph.D.Vývoj mikrostruktury a multiplikace poruch krystalické mřížky při kinetickém nanášeníÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3OK1 – technické vědy
22-14105SIng. Klára Vokáč Machalická, Ph.D.Lepené spoje pro konstrukce ze skla – společný vliv dlouhodobého statického namáhání a vlhkostiČeské vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav3OK1 – technické vědy
22-14356Sprof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.Parazitičtí prvoci Blastocrithidia a Trypanosoma jako optimální modely pro testování vzniku a vlastností alternativních genetických kódůBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-14413Sprof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.Záhada importu: evoluce na potenciálu nezávislé translokázy vnitřní membrány anaerobních mitochondriíUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-14497SIng. Tomáš Dytrych, Ph.D.Posouvání hranic ab initio výpočtů jaderné strukturyÚstav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-14568Sprof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.Biodistribuce a real-time monitoring volných nebo apoferitinem enkapsulovaných kvarterních reaktivátorů cholinesterasUniverzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-14608SIng. Štěpán Nosek, Ph.D.Role dynamiky koherentních struktur na přenos a rozptyl skaláru v městském baldachýnuÚstav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-14620Sprof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.Dějiny českých dějin umění druhé poloviny 20. století, část 2 (1970–1990)Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-14665SMgr. Michael Wögerbauer, Dr.Posilování “okraje” v historiografii čtení. Perspektiva českých zemí, 1750–2021Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-14770SMA Ilaria Molteni, Ph.D.Na křižovatce pamětí. Umění a reprezentace v Benátkách 14. stoletíMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-14791Sprof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.Černoděrové prostoročasy v obecné dimenzi, jejich vlastnosti a interpretaceUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-14886Sdoc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.Pokročilý chemorezistor pro detekci plynů založený na jediné 1D-nanostruktuře (1D-SENS)Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3OK1 – technické vědy
22-14961Sprof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.Vliv přímého ovlivnění endoglinu na rozvoj hlavních komplikací metabolického syndromu: aterogeneze a nealkoholové steatohepatitidyUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-14988Sprof. Ing. Filip Bureš, Ph.D.DikyanPyraZin: Všestranný nástroj fotoredoxní katalýzyUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-15096SRNDr. Karel Valeš, PhD.Role vyšší citlivosti interneuronů vůči metabolickému stresu v rozvoji schizofrenieNárodní ústav duševního zdraví3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-15272Sdoc. Mgr. Petr Gregor, Ph.D.Principy kombinatorického generováníUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-15374SDoc. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.Reakce s přenosem protonu studované pomocí NMR spektroskopie a pokročilých kvantově chemických výpočtůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-15405Sprof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.Raně diagenetická mobilita geochemických indikátorů redoxních podmínek a paleoklimatologický význam kontinentálních červených vrstevUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-15446Sdoc. Mgr. Ondřej Beran, Ph.D."EKEZÚZMHT". Špatný pocit ohledně klimatu atd. a jeho různé formyUniverzita Pardubice, Fakulta filozofická3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-15511Sdoc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.Solvatochromní sklíčka a silikagely jako chemické převodníky umožňující spektrofotometrii bezbarvých tekutin ve viditelné oblasti spektraVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-15524Sprof. Ing. Jan Zeman, Ph.D.Polynomiální optimalizace v návrhu globálně optimálních rámových konstrukcí namáhaných dynamickým zatíženímČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
22-15553Sprof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D., DSc.Experimentální studie a pokročilé modelování vícevrstvých skleněných panelů zatížených výbuchem a balistickým rázemČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
22-15825SIng. Radim Osička, Ph.D.Vliv toxinu RtxA bakterie Kingella kingae na respirační epitelMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-15856Sprof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.Stranický euroskepticismus v době krizeMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-15915SPhDr. Jan Hálek, Ph.D."Hrad" v roli mocenského, administrativního a duchovního centra meziválečného Československa (1918-1938)Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-16111SMgr. Igor Sedlár, Ph.D.GRADLACT: Stupňované logiky konáníÚstav informatiky AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-16389SMgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D.Výzkum nízkomolekulárních aktivátorů dráhy řízené NRF1 k léčbě neurodegenerativních onemocněníUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-16475SMgr. Klára Petrželková, Ph.D.Gastrointestinální komunity symbiontů u lidoopů jako bioindikátory zdraví tropických ekosystémůÚstav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-16499SIng. Alexey Bubnov, Ph.D.Chiralita jako nástroj kontroly fotosenzitivity supramolekulárního uspořádáníFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-16531SDr Anja BunzelPolosoukromé hudební praxe v Praze, Vídni a Berlíně (1815–1850): Hudební repertoár v dobovém sociokulturním kontextuÚstav dějin umění AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-16651SMgr. Jindřich Chrtek, CSc.Mladí potomci nebo dávní migranti? Kolonizace versus in situ speciace alopolyploidních apomiktů v evropských vysokohorských ostrovechBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-16667Sdoc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.Syntéza nanomateriálů na bázi oxidů kovů pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii pomocí plazmových plynně agregačních zdrojůUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
22-16717SMUDr. Karel Ježek, Ph.D.Nestabilita a kolaps paměťových stavů v neuronových sítích mozku ve zdraví a nemociUniverzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-16786SMgr. Darina Čejková, Ph.D.Horizontální přenos genů v kuřecím střevním mikrobiomu: detekce a predikce antibiotického rezistomu a mobilomuVysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-16874SPhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.Posílení prostorových vzpomínek během spánku a pomocí cílené reaktivace pamětiNárodní ústav duševního zdraví3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-17028SRNDr. Jiří Hozman, Ph.D.Flexibilní nástroje pro strategické investice a rozhodování: analýza, oceňování a implementaceTechnická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-17063Sdoc. RNDr. Jan Řezáč, Ph.D.Nová generace semiempirických kvantově-mechanických metod založená na velkých datechÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-17092SPavel Kerchev, Ph.DRedoxní signalizace na chromatin během stresových reakcí v rostlináchMendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-17102SMUDr. Petr Müller, Ph.D.Mechanismy udržování proteinové homeostázy v nádorech.Masarykův onkologický ústav3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-17118SDoc.Dr. Ing. Michaela RumlováAllosterická místa SARS-CoV-2 RNA polymerasy a opravná aktivita exoribonukleasy: perspektivní cíle nových antivirotikVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-17173SMgr. Martin Jabůrek, Ph.D.Úloha redoxně senzitivní mitochondriální fosfolipázy A2γ v hnědých adipocytech a pankreatických β-buňkáchFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-17230SIng. Libor Dostál, Ph.D.Organokovové kationty telluru pro aktivaci E-H vazeb v boranech, silanech a fosfinech.Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-17295SMgr. Matěj Spurný, Ph.D.Hledání postmoderního města. Proměna Prahy a Bratislavy 1970-2000 (myšlení – vyjednávání – výstavba).Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-17333SDr. rer. nat. habil. Heiko LoksteinBiohybridní struktury pro konverzi světelné energie v nanokontejnerechUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-17398Sdoc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.Toky a cykly v grafech na plocháchUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-17403SPhuoc-Tai Nguyen, Ph.D.Nelineární Schrödingerovy rovnice a systémy se singulárním potenciálemMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-17435SMgr. Ondřej Novák, Ph.D.Nové přístupy hmotnostní spektrometrie při studiu rostlinné imunityÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-17474SMgr. Tomáš Galia, Ph.D.Biogeomorfologické interakce v meandrujících řekách napříč rozdílnými časoprostorovými měřítkyOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-17501SMgr. Markéta Šámalová, Ph.D.Role biomechaniky buněčné stěny v regulaci růstu a vývoje kořene ArabidopsisMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-17517Sprof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.Mezoskopické origami z van der Waalsovských heterostrukturUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
22-17529SIng. Jiří Filip, Ph.D.Vizuální identifikátor vzhledu materiálůÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-17586SIng. Radek Pohl, Ph.D.15N izotopické značení v NMR strukturní analýze N-disacharidůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-17604SIng. Ondřej Podrazký, Ph.D.Optická vlákna z transparentní keramiky pro lasery pracující v okolí 2.9 µmÚstav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-17783SRNDr. Josef Hanuš, Ph.D.V množství je síla - Využití sítě dalekohledů Unistellar eVscope občanských vědců pro studium planetekUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-17806Sprof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.Pokročilé systémy s kapalnými filmy a spreji pro čištění a sorpci plynůVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3OK1 – technické vědy
22-17966SDr. David HradilVliv produktivních hornických oblastí střední Evropy na malířské pigmenty a technologie na začátku novověkuÚstav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-18046SOndřej Štěpánek, PhDMolekulární mechanismy T-lymfocytární pamětiÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-18203SIng. Barbora Špačková, PhDŽivot biomolekuly ve filmuFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-18235SRNDr. Hana Hansíková, CSc.Dešifrování role Nrf2 v patofyziologii poruchy fosfomanomutázy 2Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-18261Sprof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.Nelineární úlohy s nestandardní difuzíZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-18300SMeritxell Alberich Jorda, Ph.D.Pohotovostní granulopoeza na úrovni hematopoetických kmenových a progenitorových buněk: role subpopulační dynamiky a Wnt/β-kateninové signalizaceÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-18316SProfessor Steven SaxonbergHrozba, a nebo příležitost pro sociální stát? Sociální politika ve střední Evropě ve stínu COVID-19Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-18469Sprof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.Studium jevů za Standardním modelem ve flavor sektoru na experimentu Belle IIUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-18597SJan Mráz, Ph.D.Živiny z ryb nebo výživa pro ryby: Odhalování skrytého rizika znečištění a zadržování živin v rybnících skrze nutriční bioenergetiku rybJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-18634SMgr. Oleg Lunov, Ph.D.Mechanická regulace funkce mitochondrií a glykolýza v buňkách rakoviny jaterFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-18718SMgr. Martin Švec, Ph.D.Přímé zobrazování koherentně delokalizovaných excitonů v molekulárních agregátechFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-18739SRNDr. Jiří Lipovský, Ph.D.Asymptotická a spektrální analýza operátorů v matematické fyziceUniverzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-18760Sprof. Ing. Petr Zeman, Ph.D.Nové funkční tenkovrstvé materiály na bázi kovových skel a duální fázové strukturyZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3OK1 – technické vědy
22-18773SRNDr. Ivo Starý, CSc.Helikálně chirální ligandy pro asymetrickou katalýzu pomocí tranzitních kovůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-19073Sdoc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D.Kombinatorická a výpočetní složitost v topologii a geometriiUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-19136Sdoc. Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.Charakterizace účinků látek s anti-progestagenní aktivitou vyskytujících se ve vodním prostředí na nižší obratlovceJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-19209Sprof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.Heterodendralenový přístup k syntéze isokumarinů a isolykoricidinůUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-19250Sprof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.Interakce a strukturní změny retrovirové MA domény Gag během vazby na cytoplasmatickou membránu a důsledky pro zrání viruVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-19353Sprof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.Estimátory argmaxového typu z pohledu optimalizaceVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-19382Sdoc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.Domácí násilí v poválečné rekonstrukci. České země 1945-1953Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-19416SMgr. Evgenia Chitrova, Ph.D.Napětím laděné magnetické a transportní vlastnosti tenkých vrstev na bázi uranuFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-19617Sprof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.Modelování struktury a dynamiky cen energií, komodit a alternativních aktivVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-19896Sprof. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.Strukturní podstata pro opětovné sestavení nukleosomu při přepisu genu zprostředkovaná proteinem Spt6Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-20012SN. Scott Lynn, Ph.D.Objasnění a odstranění nespecifické biomolekulární adsorpce pomocí polymerních kartáčů s kontrolovanou 3D nanostrukturouFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-20020SRNDr. Václav Dědič, Ph.D.Vývoj tranzistoru na epitaxním grafenu s využitím optického dopováníUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
22-20110SMag.pharm. Dr.rer.nat. Peter Josef LukavskyMalé sloučeniny ovlivňující RNA elementy (SCARE) v 3´UTRs mRNAMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-20181SIng. Petr Sedlák, Ph.D.Heterogenita makro- a mikro- deformací v NiTi slitině s tvarovou pamětí řízená transformačně-indukovanou plasticitouÚstav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-20229Sprof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.Evoluce potravní specializace u myrmekofágních pavoukůMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-20240SDr Clément Lafon PlacetteRozluštění biologický význam genomického imprintinguUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-20319SRNDr. Tomáš Slanina, Ph.D.Fotochemická strategie "Chyť a pusť": směrem k novým molekulovým přepínačům a bioorthogonálním reakcímÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-20357Sdoc. Ing. František Lízal, Ph.D.Měření a počítačová simulace transportu vláknitých aerosolů v proudění s vysokými gradienty rychlosti a interakce vláken se stěnouVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3OK1 – technické vědy
22-20548SRNDr. Marek Kovář, Ph.D.Komplexy IL-2 a anti-IL-2 mAb se selektivní stimulační aktivitou pro CD25+ T lymfocyty v nádorové imunoterapii: změna paradigmatuMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-20632SMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.Kvantitativní syntaktická stylistika současné psané češtinyOstravská univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-20650SRNDr. Jana Jersáková, Ph.D.Výhoda domácího prostředí? Důsledky lokálních adaptací mezi rostlinami, půdou a mykorhizními houbami pro druhovou ochranuJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-20728SPhDr Alena Oberfalzerová, PhD.Ideofony jako nositelé tradiční kultury v centrální a severovýchodní Asii: Dokumentace a jazyková analýza.Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-20771Sdoc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.Internet4Kids – Budování znalostí o internetu: perspektiva teorií konceptuální změnyUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-20785Sprof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.Efekt infekce toxoplasmou a cytomegalovirem na kognitivní výkon – longitudinální, průřezová a retrospektivní studieUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-20860Sdoc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.Protizánětlivé účinky bioaktivních sloučenin izolovaných z Cannabis sativa L.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-20873SMgr. Veronika Černušková, Ph.D.Biblická exegeze Klementa Alexandrijského jako zdroj jeho pojetí tělesnostiUniverzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-20927SMgr. Veronika Kolářová, Ph.D.Odraz slovotvorných vztahů ve valenci substantiv: Případ českých deverbálních a deadjektivních substantivUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-20989Sprof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.Desmídie v klimatické změně – vysychání a teplotní stres v horských rašeliništíchUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-21007SMgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.Možnosti tenkých vrstev na pomezí klasických a plazmových polymerůUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
22-21082SMgr. Petr Pecina, Ph.D.Úloha izoforem podjednotky COX6B cytochrom c oxidázy v regulaci funkce mitochondrií ve zdraví a nemociFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-21198SMgr. Milan Vrtílek, Ph.D.Mechanismy vlivu rodičovského stárnutí na potomstvo u krátkověkého obratlovceÚstav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-21244SMarcela NouzováVýzkum regulace vývoje a reprodukce řízené juvenilním hormonem (JH) u komárů, s využitím mutantů, kteří neprodukují JHBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-21356SMUDr. David Funda, Ph.D.Jak bezlepková dieta vede k prevenci diabetu 1. typu?Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-21450SRNDr. Kateřina Bišová, Ph.D.Buněčný cyklus a růst u zelených řas - souhra organelMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-21478SIng. Radek Mušálek, Ph.D.Vysokoentalpická depozice hybridních plazmových nástřikůÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3OK1 – technické vědy
22-21547SDr. Hoa Hong NguyenPůvod feromagnetismu při pokojové teplotě v tenkých vrstvách nedopovaných polovodičových oxidů typu d0Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-21665Sdoc. Marek Rybář, M.A., Ph.D.Politizace státu ve střední EvropěMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-21696Sprof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.Hluboké vizuální reprezentace nestrukturovaných datUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
22-21829SRobert RoreitnerPlótínův pojem života a jeho aristotelské kořenyUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-21872SJUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D.Justiční dialog v evropských věcech: příklad ČR a SRMasarykova univerzita, Právnická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-21886SMgr. Helena Durnová, Ph.D.Zahraniční vlivy na vzdělávání v matematice v Československu v období studené válkyMasarykova univerzita, Pedagogická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-21903Sdoc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.Lokální struktury DNA a jejich role ve funkci mutantního proteinu p53 z lidských nádorůBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-21974SDr. Karel VýbornýKterak nahradit spin-orbitální interakci nekolineárním uspořádáním magnetických momentůFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-22063SDr Ross Colman, Ph.D.DaRCoM³S - Vývoj a výzkum krystalů pro mikromagnetomechanické systémyUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
22-22187SRNDr. Aleš Kroupa, CSc.Teoretické a experimentální studium soustavy Al-Ge-Mg-Sn s využitím nové 3. generace dat při termodynamickém modelování metodou CALPHADÚstav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-22398Sprof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.Mikrofluidní a elektronická zařízení pro on-line elektroforetickou analýzu tukové tkáněUniverzita Karlova, 3. lékařská fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-22419SIng. Richard Korytár, PhDMolekulární spintronika: řízení spin-orbitálních políUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-22517Sdoc. JUDr. Pavel Koukal, PhD.Díla chráněná autorským právem a požadavek dostatečné přesnosti a objektivityMasarykova univerzita, Právnická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-22538SMgr. Martin Kolísko, PhDParabasalidi jako model pro studium přechodů mezi volně žíjícím, komenzálním a parazitickým způsobem životaBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-22572Sdoc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.Kompozitní Ni-Ti nanočástice typu jádro-slupka pro pájení MEMSUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
22-22586Sprof. Ing. Petr Hájek, Ph.D.Aspektově orientovaná analýza sentimentu finančních textů pro predikci finanční výkonnosti podnikuUniverzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-22643SMgr. Jiří Svoboda, Ph.D.Galaktická gastronomie: Hrášky a BorůvkyAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-22658SRNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.Mnoha-elektronové rozpadové procesy ve víceatomových systémechUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-22765Sdoc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D.VZORCE 24HODINOVÉHO CHOVÁNÍ RODIČŮ A JEJICH POTOMKŮ V RODINÁCH S DĚTMI VE VĚKU 3-8 LETUniverzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-22997SMgr. Martin Koutecký, Ph.D.Efektivní a realistické modely ve výpočetní teorii volebUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-23005Sdoc Jeffrey Nekola, Ph.D.Identifikace a optimalizace nových úseků jaderné DNA pro fylogenetickou analýzu plicnatých plžů na druhové úrovniMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-23120Sprof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.Katalyzátory pro oxidativní dehydrogenaci alkanů na bázi bóruUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK1 – technické vědy
22-23242SDr. Norbert Weiss, Ph.D.Fyzio(pato)logie vápníkových kanálů typu T v souvislosti s funkcí motorických neuronůUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-23407SDr. Hidetsugu ShiozawaInženýrství šířky zakázaného pásu v organokovových krystalechÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-23532Sprof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.Řeky jako motor rostlinných invazí v africké savaně: časoprostorové propojení úspěšnosti invazí a jejich důsledkůBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-23760Sdoc. Ing Ivan Šalitroš, PhD.Sublimovatelné jednomolekulárni magnety pro přípravu nanostrukturních tenkých filmůVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3OK1 – technické vědy
22-23815Sdoc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.Využití kovových nanočástic pro selektivní extrakci biologických thiolů v neinvazivních vzorcích.Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-23827SMgr. Radomír Kokeš, Ph.D.Před Barrandovem: Narativní a stylová poetika českého filmu do roku 1933Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-24384Sdoc. PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.Koncept racionálně navržených sloučenin pro Alzheimerovu chorobu s trojím mechanismem účinkuFakultní nemocnice Hradec Králové3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-24563SIng. Tomáš Chráska, Ph.D.Vysokoteplotní komplexní koncentrované slitiny: efektivní mapování kompozičního prostoruÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3OK1 – technické vědy
22-24782Sprof. Mg A. Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.Kritická edice korespondence Bohuslava Martinů. Druhá část. Rodině, Franku Rybkovi a Karlu ŠebánkoviUniverzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-24920SMgr. Aleš Urban, Ph.D.Vztahy mezi počasím, epidemiemi a sezónním chodem úmrtnostiČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-24983SMgr. Petr Vodička, Ph.D.Autofágie v patogenezi Huntingtonovy nemociÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-25026SProf. Dr. Boris TomášikHmota v extrémních podmínkách a relativistické srážky těžkých iontůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-25057SJudit E. Šponer, Ph.D.Studium neenzymatické polymerizace mírně aktivovaných nukleotidových prekurzorůBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-25061SMgr. Robert Černý, Ph.D.Vymezení nového rozměru hranic zárodečných vrstev v orofaryngu obratlovců.Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-25137SMgr. Monika Brenišínová, PhD.Skrytá historie. Reprezentace žen v době dobývání a kolonizace Nového světaUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-25205SOldřich Krpec, Ph.D.Strukturální překážky a příležitosti kooperace a integrace postkomunistických zemí EU v Evropské obranné spolupráciMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-25365Sprof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.Porozumění funkce Dishevelled v jednotlivých buněčných kompartmentechMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-25396Sdoc. Mgr. Roman Tůma, Ph.D.Reovirové replikační inkluze a jejich terapeutický potenciálJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-25562Sprof. Dr. Dipl.-Min. Willi PabstImpulzní excitace jako nekonvenční metoda k monitorování fázových přeměn a mikrostrukturních změn během tepelného zatížení materiálůVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 – technické vědy
22-25687Sprof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.Valerian Magni (1586-1661)Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-25799Sdoc. Ing. Vilém Neděla, Ph.D.Korelativní fluorescenční mikroskopie a pokročilá nízko-energiová EREM pro zobrazování imunologicky značených vlhkých biologických vzorků.Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-25953SMgr. Jan Sýkora, Ph.D.Grafenem indukovaný přenos energie a jeho uplatnění v biofyzice lipidových dvojvrstevÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-26136Sprof. MVDr. David Modrý, Ph.D.Probíhající globální invaze zoonotické hlístice Angiostrongylus cantonensis: analýza rizik rozšíření v EvropěMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-26376Sdoc., Dr. rer. nat., Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.Intramolekulární vibrační módy jako strukturální sondy a dynamické modulátory biologických a bio-inspirovaných nanostrukturUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-26416SPh.D. Alberto NaldoniNanoměřítkové mapování chemických reakcí řízených multi-metalickými plasmonickými nanostrukturamiUniverzita Palackého v Olomouci, CATRIN3OK1 – technické vědy
22-26485SRNDr. Anna Vymazalová, Ph.D.Syntetické minerály skupiny Pt-kovů a jejich využitíČeská geologická služba3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-26519SJelena LangeVysvětlení klimaticky-řízeného růstu stromů na horních a polárních hranicích lesa pomocí procesního modeluUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-26655SMgr. Viliam Lisý, M.Sc. Ph.D.Algoritmy pro hraní masivních her s neúplnou informacíČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 – technické vědy
22-26812SDoc. Ing. Marcel Honza, Dr.Koevoluční zápas mezi vysoce virulentním hnízdním parazitem a jeho hlavním hostitelemÚstav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-26896Sdoc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.Zkoumání přechodových období mladých lidí s mentálním postiženímZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-26968Smgr. Miroslav Lukáš, Ph.D.Spaßmacher: Laik a/nebo profesionál? Divadlo v prostředí české šlechty ve druhé polovině 17. stoletíInstitut umění - Divadelní ústav3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-27023Sprof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.Evoluční a ekologické mechanizmy koexistence asexuální a sexuální reprodukce u rybMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-27075Sdoc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.Předpovídání tržního rizika: Role obchodní aktivity, pozornosti a sentimentuMasarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-27166SPD Dr. Simon ThornJsou společenstva rozkladačů dřeva řízena více efektem priority nebo vlivem prostředí - experimentální přístupBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-27301SIng. Michal Kubelka, CSc.Přechod z meiózy do mitózy - je započetí nového života in vitro rovnocenné in vivo vývoji?Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-27329Sprof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.Multifunkční nanostruktury pro biosenzorickou detekci biomolekul se vztahem k onkohematologickým onemocněnímÚstav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-27431Sprof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.Rabiho kvantové obvody s chycenými iontyUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-27522SMgr. Zuzana Štěrbová, Ph.D.Aktivní vliv rodičů na partnerské vztahy jejich potomkůUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-27579SMgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.Geografie rozvojové pomoci na subnacionální úrovni v tranzitivních zemích východní a jihovýchodní EvropyUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-27580Sprof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.Laserová spektroskopie v imunostanovení a zobrazování s nanometalickými značkamiVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-27695SRNDr. Petr Novák, Ph.D.Rozšíření analytických nástrojů pro strukturní hmotnostní spektrometriiMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-27726SJohanna Traegaardh, Ph.D.Sledování jednotlivých částic, pomocí multimódového vláknového endoskopu pro zkoumání extracelulárního prostoru v mozku myšiÚstav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-27800Sdoc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D.Využití vícemodálních Transformerů pro přirozenější hlasový dialogZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3OK1 – technické vědy
22-27939SMgr. Petr Drahota, Ph.D.Vliv půdní geochemie a mineralogie na mobilitu a biodosažitelnost arzenu v půdách s různým obsahem fosforečnanuUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-27941Sdoc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.Psychologické procesy spojující občanské zapojení a well-beingMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-27960SIng. Hana Macíčková Cahová, Ph.D.Dinukleosid polyfosfátove RNA čepičky u bakterií, jejich metabolismus a roleÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-28055Sprof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.Exocyst-Positive Organelle/EXPO: neautofagická sekreční dráha specifická pro rostliny nebo autofagický kompartment?Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-28190Sprof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.Komplexní charakterizace histonových epigenetických značekMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-28249SRNDr. Roman Skála, Ph.D.Vltavíny typu Muong Nong a pochopení geometrie pádového pole a původu tektitůGeologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-28265Sdoc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.Objasnění vztahu mezi hypometabolizmem a neurovaskulární dysregulací u fokální kortikální dysplázieFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-28283Sdoc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.Oxidy indukované zavírání trhliny a jeho dopady na únavovou životnost mechanických komponent (OXILAP)Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-28334SMgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.Neolitické plastiky ve světle analytických dat. Technologie výroby, doklady používání, mechanismy fragmentace a depozice.Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-28470SMgr. Robert Hanus, Ph.D.Původ, regulace a biologická funkce termitího královského feromonuÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-28502SPhDr. Milada StudničkováLibri precum: Hodinky krále Václava IV. v kontextu laických modlitebních knihÚstav dějin umění AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-28539SIng. Marek Hudík, Ph.D.Podnikání a institucionální změna: případ rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku ČeskoslovenskaVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-28778SMgr. Karel Janko, Ph.D.Unikátní společenstvo ledovcových želvušek a vířníků v evolučním, fyziologickém a ekologickém kontextuÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-28797SMgr. Jiří Chaloupka, Ph.D.Pohybliví nositelé náboje v exotických magnetech se spin-orbitálním propletenímMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-28869SIng. Jan Hrubý, CSc.Vznik kapek při rychlých expanzích: přechodné případy mezi unární, binární a hetorogenní cestouÚstav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-28882SMikhail AnufrievInterakce mezi finančními trhy a reálným sektorem: Modelování, experimenty a politikaVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-29097SRNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D.Sezónnost úmrtnosti v ČR: klima, epidemie a další vlivyVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-29315SMgr. Petr Vítek, Ph.D.ExtremeAdapt - nedestruktivní sledování biomolekulární odezvy pouštních extremofilů na polyextrémní prostředíÚstav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-29520Sdoc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.Behaviorální organizační politika: Experimenty v prosociálním politikařeníVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-29605SIng. Mária Zedníková, Ph.D.Interakce bubliny nebo kapky s toroidním víremÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
22-29633SMgr. Pavel Doležal, Ph.D.Studium nově objeveného buněčného systému zásadního pro pochopení vzniku a časné evoluce mitochondrieUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-29667Sdoc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D.Analýza a vzorkování molekulárních simulací pomocí kontradiktorních autokodérůVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-29717SSaid Hafidh, Ph.D.Odhalování úlohy PRP8 v sestřihu mRNA během embryogeneze a při teplotní odpovědi semenÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-29874Sprof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.Termohydrodynamické účinky mezného skluzu a texturování povrchu kluzných kontaktůVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3OK1 – technické vědy
22-29928Sprof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc.Rekonstituce minimálního genomu hybridní sterilityÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.2OK3 – lékařské a biologické vědy
22-29971SMgr. Miroslav Kolařík, PhD.Je formování mikrobiomu střeva hmyzích herbivorů proces stochastických vlivů nebo deterministických interakcí?Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-30004SRNDr. Iva Sovadinová, Ph.D.Alternativní přístupy v hodnocení mužské reprodukční toxicity chemických směsí bez využití zvířatMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-30043SProf. Dr. rer. nat. Stefan EdelkampVíceúčelové plánování úkolů a pohybůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 – technické vědy
22-30172Sdoc. Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.Mezi svobodou a autoritou: cesty k ospravedlnění legitimní moci státuMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-30281SMgr. Václav Walach, Ph.D.Jejich vlastními slovy: Jak a proč dochází ke zločinu v autobiografických narativech pachatelůZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-30366SMgr. Matěj Lövy, Ph.D.Život v různých půdách: adaptace u slepců Spalax galili a jejich důsledky pro ekologickou speciaciJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-30384SRNDr. Filip Šenigl, Ph.D.Mechanismus cílení somatických hypermutací v genomu B lymfocytůÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-30494SRNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D.Role proteinů FcRL1 a FcRL3 během vazby a fúze membrán gamet.Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-30563SMgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.Re-konceptualizace role českých médií veřejné služby: očekávání, výzvy a příležitostiMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-30879SRNDr. Dominik Filipp, CSc.Role NK a NKT buněk v procesech negativní selekce v brzlíkuÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-30920SRNDr. Radek Šíma, Ph.D. Úloha klíštěcích orgánů v přenosu spirochéty Borrelia afzeliiBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-30949SDr. (Phil.) Pavel BlažekAbrahámovy ženy. Polygamie ve středověké teologii a filosofii (1100-1350)Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-31173Sdoc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.Adaptivní soft computing framework pro řešení inverzních úloh přenosu tepla se změnou skupenstvíVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3OK1 – technické vědy
22-31322SIng. Martin Mikoláš, Ph.D.Dlouhodobá dynamika disturbancí jako hybatel taxonomické, funkční a fylogenetické diverzity společenstev pralesůČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-31346Sdoc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.logicMOVE: Logické uvažování v plánování pohybu pro mnoho robotických agentůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií3OK1 – technické vědy
22-31662SMgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Olfaktorická percepce a reaktivita u jedinců s úzkostnými a nutkavými rysy chováníNárodní ústav duševního zdraví3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-31670Sdoc. Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D.Rozvrhování prováděných testů ve zdravotnických laboratořích: zkrácení doby dodání výsledkuČeské vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky3OK1 – technické vědy
22-31712SMgr, Karel Říha, Ph.D.Funkce CIPK-Mo25 interakčního modulu v reprodukci a stresové adaptaci rostlinMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-31909Sdoc. Ing. Zuzana Schwidrowski, Ph.D.Genderové rozdíly v zahájení podnikání, inovacích a inkluzivní růst v rozvíjejících se a rozvojových ekonomikáchMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-31921SDr. Zhongbing ChenMechanismus mobility a transformace pesticidů na rozhraní kořeny/půda v rhizosféře mokřadůČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-32180Sprof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.Pokročilé techniky v mikrovlnné fotonice založené na vláknech typu hollow-coreČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 – technické vědy
22-32394SJoëlle Goüy de Bellocq, Ph.D.Viromika myši domácí na hybridní zóně v Evropě: model pro studium šíření virů a překonávání druhových bariérÚstav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-32466SDr. habil. Ullrich JahnSjednocené bioinspirované totální syntézy komplexních indolinodiketopiperazinových akaloid-terpenových přírodních látek a jejich analogůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-32620SIng. Tomáš Pevný, Ph.D.Učení bez učitele nad heterogenními strukturovanými datyČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 – technické vědy
22-32743SLisa Emily Melymuk, Ph.D.Propojení složení chemických látek a mikrobiomu v domácím prachu s environmentálními parametryMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-32829SMgr. Eva Pernecká, Ph.D.Struktura volných Banachových prostorů a jejich druhých duálůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-33039Sdoc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.Charakterizace chování spřažených konstrukcí ocel-beton vystavených zatížení výbuchemČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
22-33060Sdoc. Mgr. Kamil Postava, Dr.Měření a teorie terahertzové optické aktivity biomolekulVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Centrum nanotechnologií3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-33245SRNDr. Petr Znachor, Ph.D.Vliv extrémních projevů počasí na sezónní dynamiku planktonních společenstev a kvalitu vody v nádržíchBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-33284SPetr LazarVliv solventu na fotoexcitaci spinových kvazičástic ve flurografenuUniverzita Palackého v Olomouci, CATRIN3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-33307Sdoc. Ing. Antonín Minařík, Ph.D.Vývoj nových 3D hierarchicky strukturovaných polysacharidových a proteinových porézních systémůUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut3OK1 – technické vědy
22-33376SMUDr. Jiří Bártek, CSc., Dr.h.c.Analýza buněčné odpovědi na proteotoxický stres indukovaný pomocí nové metody cíleného mikrotepelného poškození buněčných proteinůUniverzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-33471Sdoc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr., Dr.rer.nat.Forminy třídy I v propojení dynamiky membrán a cytoskeletu při vývoji kořeneUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-33722SPhDr. Natalie Simonová, Ph.D.Vývoj sociální mobility v zemích Střední a Východní Evropy od 70. let 20. století do současnosti: princip dynamické rovnováhy?Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-33820Sdoc. RNDr. Jana Kotková, CSc.Multifázové pevné inkluze v orogenních peridotitech jako svědci metasomatózy v kolizních orogenechČeská geologická služba3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-33968SMgr. Hana Marková, Ph.D.Experimentální paradigmata kódování a uchování paměťové stopy v časných stádiích Alzheimerovy nemociUniverzita Karlova, 2. lékařská fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-34020SJOAO BATISTA BORGESPrincipy a neinvazivní měření plicní cévní mechaniky a vztahu ventilace a perfuze v reálném časeUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-34083Sprof. RNDr. Petr Hermann, Ph.D.Komplexy fluorovaných ligandů s paramagnetickými ionty kovů pro 19F MRI a bimodální 1H/19F kontrastní látkyUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-34175Sdoc. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D.Interpretace geochemických dat magmatických hornin: použití jazyka R k vývoji nových a integraci existujících freewareových nástrojůČeská geologická služba3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-34342Sdoc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.Akustická paměť druhé světové války v českém kontextu v letech 1990–2020Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-34451SAssoc. Prof. Katrin Rabitsch, Ph.D.Nové metody v oceňování vládního dluhu: nejistota a hospodářsko-politické implikaceMendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-34467SDr. Joris VosInterakce dvojhvězd na větvi červených obrů: horcí podtrpaslíci jako testovací případ.Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-34480SRNDr. Alena Panicucci Zíková, Ph.D.Mitochondriální reaktivní formy kyslíku a jejich role v buněčné diferenciaci parazita Trypanosoma bruceiBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-34507SMgr. Jakub Rohlena, Ph.D.Metabolické dráhy antioxidační ochrany v endoteliálních buňkáchBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-34650SDr. Roey AngelJako ryba na suchu? Objasnění ekofyziologie metanogenů z vrchovinných půd pomocí kultivace a omických metodBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-34841Sprof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.Výzkum eruptivních procesů se sondou Solar OrbiterAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-35066SMgr. Kateřina Rohlenová, Ph.D.Mezibuněčná komunikace nukleotidů: cíl pro nové protirakovinné přístupyBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-35273SMichal Šmída, PhDNové přístupy k T lymfocytům s Chimérickým Antigenním Receptorem: analýza proteinu RASAL3 a identifikace genů regulujících aktivitu CAR-T lymfocytůMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-35327Sprof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D.Elateriformní brouci jako model pro studium evoluce neotenieUniverzita Palackého v Olomouci, CATRIN3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-35423SMarek Kapička, Ph.D.Efektivni vládní politiky během pandemiíUniverzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia3OK4 – společenské a humanitní vědy
22-35577SPetra BulánkováAnalýza faktorů přispívajících k mitotické interhomologické rekombinaci v rozsivkáchBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
22-35916SIng. Martin Potocký, Ph.D.Plasticita protein-lipidových rozhraní rostlinných membrán vnímána objektivem evoluceÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-36022SDr. Ulf BüntgenAnyui - Vulkány, klima a osídlení AmerikyÚstav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
22-36079Sprof. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D.Dekódování specifického biogeochemického cyklu Cd na rozhraní rostlina-půda za využití stabilních izotopůČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-36219Sdoc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.Dešifrování molekulárních mechanismů etylénem zprostředkované regulace vícekrokového přenosu fosfátu v kořeni ArabidopsisMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
22-36623Sprof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D.Stresová rezilience a vyrovnávání se s fyzickým a verbálním útokemMasarykova univerzita, Fakulta sportovních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy

Rozhodnutí o poskytnutí podpory je přijato s podmínkou, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši již schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši nebo z jiných zákonných důvodů si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout. Grantové prostředky budou jednotlivým příjemcům poskytovány na základě smluv o poskytnutí podpory, které nemohou být s příjemci uzavírány dříve, než po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, tedy po skončení případného rozpočtového provizoria.

Mezinárodní projekty

Mezinárodní výzkumné projekty financuje GA ČR v rámci bilaterálních projektů, které hodnotí GA ČR i partnerská agentura, a v rámci Lead Agency projektů, které jsou hodnoceny pouze jednou ze spolupracujících agentur.

Mezinárodní – bilaterální projekty

Grantová agentura České republiky ukončila hodnocení návrhů projektů v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Mezinárodní projekty – 2022 a podmíněně rozhodla o financování následujících projektů realizovaných ve spolupráci s partnerskými agenturami Ministry of Science and Technology (Tchaj-wan), São Paulo Research Foundation a National Research Foundation of Korea, které je připravena financovat v případě, že partnerská organizace rozhodne rovněž o financování těchto projektů.

 

 

Poté, co partnerská organizace ukončí hodnoticí proces, Grantová agentura České republiky vyrozumí každého uchazeče o udělení či neudělení grantu. Toto rozhodnutí je rovněž přijato s podmínkou, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši již schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši nebo z jiných zákonných důvodů si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout. Grantové prostředky budou jednotlivým příjemcům poskytovány na základě smluv o poskytnutí podpory, které nemohou být s příjemci uzavírány dříve, než po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, tedy po skončení případného rozpočtového provizoria.

Mezinárodní – Lead Agency projekty

Rozhodnutí o financování Lead Agency projektů je podmíněno termíny partnerských agentur. Další podpořené projekty budou vyhlášeny v příštích týdnech a měsících.

 

GA ČR jako Lead Agency

 

 

Centrální evidenci projektů (CEP) Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) najdete seznamy projektů s počátkem řešení v roce 2021 a starších, které uspěly ve veřejných soutěžích.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
English
   
© 2024 GA ČR