Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Russian Foundation for Basic Research (RFBR)

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na podporu mezinárodních projektů na základě smlouvy o bilaterální spolupráci mezi Grantovou agenturou ČR a Russian Foundation for Basic Research (RFBR).

Grantová agentura České republiky vyhlašuje rozhodnutí o udělení podpory na řešení projektů, které uspěly v soutěži SGA0202000003 – Mezinárodní (bilaterální) projekty vyhlašované na základě bilaterální dohody s Russian Foundation for Basic Research (RFBR). Projekty budou podpořeny za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.

Seznam projektů