Téměř dvacet nových polsko-českých projektů, do některých se zapojí i vědci z Rakouska a Slovinska

Díky iniciativě Weave, která propojuje 12 evropských agentur, bude od příštího roku podpořeno 19 nových projektů, na kterých se budou podílet vědci z Polska a České republiky. V rámci této iniciativy je možné podávat i návrhy projektů, na jejichž řešení se budou podílet vědci až ze tří států. Vybrané projekty tak mimo GA ČR a polské agentury Narodowe Centrum Nauki (NCN) podpoří také rakouská agentura Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a slovinská agentura Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

 

Projekty financované NCN a GA ČR

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu
22-04053L RNDr. Michal Zajaček, PhD. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Role mraků při využití zpoždění kontinua v aktivních galaxiích k měření rychlosti rozpínání vesmíru
22-04304L prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně Vícepásmová predikce šíření milimetrových vln pro dynamické a statické scénáře v členitých časově proměnných prostředích
22-04322L Ing. Alexander Kromka, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Heterogenní diamantové nanoarchitektury sloužící ke studiu opto-elektrochemické interakce s komplexy protilátek
22-42944L Ing. Alexey Bubnov, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Holografické fotonické krystaly s modrou fází: od mikrolaserů po plně optické přepínání
22-04302L RNDr. Libor Veis, Ph.D. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Efektivní výpočetní metody pro velké molekuly založené na renormalizační grupě matice hustoty
22-04221L prof. Ing. Marián Brestič, CSc. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze Vliv křemíku na spektrální a fyziologické vlastnosti odrůd pohanky v podmínkách omezené dostupnosti vody
22-04050L RNDr. Dagmar Šrůtková, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Extracelulární vezikuly produkované Bifidobakteriemi jako nový přístup v léčbě alergických onemocnění
22-04100L MUDr. Martin Rossmeisl, Ph.D. Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Role zhoršené autofagie a funkce peroxisomů ve vývoji NAFLD a jejich cílená podpora pro zlepšenou účinnost n-3 mastných kyselin
22-04226L RNDr. Artur Boháč, Ph.D. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci Vliv poválečných přesunů obyvatelstva na česko-polskou přeshraniční spolupráci
22-04341L Mgr. Tomáš Vácha Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické v Praze Energetická transformace postsocialistických bytových družstev
22-42273L prof. James Evans, Ph.D. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické v Praze Organizační učení ve městských inovativních projektech
22-04055L prof. Dr. Ing. Libor Grega Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita v Brně Malé farmy a krátké potravinové řetězce v době ekonomické krize – poznatky z pandemie COVID-19
22-04324L doc. Ing. Gabriela Vaceková, Ph.D. AMBIS vysoká škola, a.s. Komercializace polských a českých neziskových organizací počas pandemie
22-43070L doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni Bioarcheologie a krajinná archeologie nacistických represí: východo-středoevropská perspektiva

 

Projekty financované NCN, GA ČR a ARRS

22-04227L Ing. Jiří Kubásek, Ph.D. Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ODS oceli pro extrémní prostředí připravené využitím metod ultrazvukové disperze nanooxidů, SLM a PPS.
22-42701L prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové Výzkum multifunkčních sloučenin cílených na zánět nervové tkáně a cholinergní deficit u Alzheimerovy nemoci
22-04260L Petr Simecek Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita Biologický kód uzlů – identifikace uzlových vzorů v biomolekulách pomocí AI metod

 

Projekty financované NCN, GA ČR a FWF

22-04120L Ing. Michal Urbánek, Ph.D. Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně Nízkoztrátová magnonika kontrolovaná proudem a fluxony
22-04080L Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, České vysoké učení technické v Praze Intuitivní spolupráce s domácím robotem během každodenních úloh

 

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání polsko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (*.pdf)

Projekty jsou dvou a tříleté a byly vybrány metodou Lead Agency, tedy je hodnotila pouze jedna agentura, v tomto případě NCN, a ostatní agentury výsledky jejího hodnocení převzaly. Agentury financují vždy tu část projektu, kterou řeší vědci z jejího území.