Termíny pro odevzdání zahraničních částí návrhů projektů – bilaterální projekty

V souladu se zadávací dokumentací pro mezinárodní projekty na rok 2025 (čl. 3.2. odst. (4)) musí uchazeč po podání návrhu projektu předložit Grantové agentuře České republiky v elektronické podobě (skrze ISDS s identifikátorem „ntq92qs“) návrh projektu zahraničního navrhovatele podaného k zahraničnímu poskytovateli (pokud není v době podání českého návrhu projektu k dispozici). Jako předmět zprávy uveďte název agentury – zahraniční část.

Zahraniční část návrhu projektu s tchajwanskou NSTC je nutné zaslat nejpozději do 17. 4. 2024 a s korejskou NRF nejpozději do 14. 7. 2024.