Tři nové projekty vědců ze Švýcarska a České republiky

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF) od března podpoří tři nové vědecké projekty. Na jejich řešení se budou podílet vždy vědci z obou zemí. Agentury financují tu část projektů, kterou provádějí vědci z jejího území.

Projekty byly vybrány na základě několikastupňového transparentního procesu hodnocení provedeného GA ČR, která v této výzvě plnila roli hodnoticí agentury. SNSF toto hodnocení přejala. Spolupráce obou zemí je zaštítěna iniciativou Weave, díky které mohou vědci podávat nejen bilaterální, ale také trilaterální projekty.

K financování byly doporučeny následující projekty:

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč
22-17139K Doc. Radislav Sedláček Ph.D. SARS-Cov-2: objasnění vstupu, multiorgánového šíření a imunitní odpovědi v souvislosti s vakcinací a reinfekcí Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
22-35130K doc. Ing. Eduard Baumöhl PhD. Modely úvěrového rizika na P2P trzích využívající teorie grafů Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
22-02610K Mgr. Helena Fulková Ph.D. Molekulární a funkční analýza vlivu jadérka na 3D organizaci genomu během časného embryonálního vývoje Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání česko-švýcarských projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (.pdf)

Další výzvy GA ČR vypíše 15. února. Partnerské agentury vypisují výzvy v průběhu roku.