Udržení mozků je nezbytné pro budování evropského výzkumného prostoru

mluvčí

V Praze se dnes konala akce evropské iniciativy Science Europe a sdružení Science|Business, která se i u příležitosti českého předsednictví Radě EU zaměřila na překlenutí propasti mezi výkoností vědy v EU13, představované převážně východními zeměmi, a vědecky výkonnějšími zeměmi západní Evropy. Stěžejním tématem se stalo i udržení mozků v zemích EU13. Za GA ČR se akce zúčastnil předseda Petr Baldrian.

„Vědu musíme vždycky posuzovat v globálním měřítku. Je tak nezbytné, aby česká věda byla světovou vědou – často se jí to také daří a GA ČR ji v tom podporuje. Nesmíme však zavírat oči před výzvami, před kterými stojíme. Jednou z nich je i to, aby česká věda poskytovala dobré podmínky pro ty nejlepší světové vědce, kteří budou působit na jejich institucích,“ řekl předseda GA ČR Petr Baldrian.

„Naším úkolem musí být umožnit českým vědcům získat zahraniční zkušenosti a ty, kteří v zahraničí působí, motivovat k návratu. Zároveň musíme cílit na excelentní zahraniční vědce, kteří české instituce obohatí. GA ČR k tomuto cíli přispívá především nastavením svých soutěží – obzvláště těch, které jsou určené pro excelentní vědce, jako je EXPRO a JUNIOR STAR, nebo které mohou přímo sloužit k zajištění prostředků pro začínající excelentní vědce přicházející ze zahraničí, jako je POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP,“ pokračoval předseda GA ČR.

Téma konference Talent retention: How can Europe tackle the challenges of brain drain and capacity building in EU13 countries? (Udržení talentů: Jak může Evropa řešit problémy spojené s odlivem mozků a budováním kapacit v zemích EU13?) konané u příležitosti českého předsednictví Radě EU reflektovalo plán Evropské komise s názvem „Widening“ („Rozšíření“). Na tento plán Evropská komise vynakládá 3,3 miliardy eur. Jeho cílem je rozšířit sítě a možnosti spolupráce ve výzkumu a vývoji v celé EU a překlenout inovační mezeru mezi východem a západem.

Akce se mimo předsedy GA ČR účastnila také komisařka Evropské komise Mariya Gabriel, výkonná ředitelka Evropské inovační rady Ana Barjasic, místopředseda ERC Andrzej Jajszczyk, ale také zástupci švýcarských, polských, estonských, litevských a dalších českých institucí.