Veřejné zakázky

Informace ohledně zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně veřejných zakázek malého rozsahu, na profilu zadavatele, jsou dostupné zde.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

   
© 2016 GA ČR