Veřejné zakázky

Zde jsou uveřejněny pouze zakázky, které nejsou dle platné legislativy soutěženy elektronicky.

Ostatní veřejné zakázky jsou soutěženy na elektronickém tržisti prostřednictvím aplikace Tendermarket a nadlimitní zakázky prostřednictvím aplikace Tenderarena.

© 2016 GA ČR