Ve spolupráci s Tchaj-wanem bude GA ČR financovat čtyři nové projekty

Grantová agentura České republiky (GA ČR) se s tchaj-wanským Ministry of Science and Technology (MOST, dříve National Science Council – NSC) dohodla na financování čtyř společných projektů od roku 2022. Podpořené projekty úspěšně prošly hodnoticím procesem každé z institucí. Na jejich řešení se budou podílet vědecké týmy z České republiky a Tchaj-wanu – každá z institucí bude financovat tu část, kterou řeší badatelé z daného území. Řešení bude probíhat 3 roky.

Projekty určené k financování od roku 2022

Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazeč
22-00987JIng. Lukáš Fiala, Ph.D.Multifunkční necementové kompozity se sníženým dopadem na životní prostředí pro speciální stavební aplikaceČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
22-14387Jdoc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.Návrh a výroba 4D metamateriálů založených na tištěných strukturách s integrovanými prvky ze smart materiálůVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
22-24206JMgr. Ivo Baroň, Ph.D.Koseismické sesuvy v pohořích aktivních a stabilizovaných akrečních klínůÚstav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
22-30456JJakub Dostálek, Ph.D.Plazmonický biosenzor pro kontinuální monitoring analytů s nízkou molekulární hmotnostíFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

 

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů Mezinárodní projekty – 2022 – the Ministry of Science and Technology (Tchaj-wan) – MOST (*.pdf)

 

Vyhlášení další společné výzvy GA ČR a MOST je plánováno na únor 2022.

 Rozhodnutí o podpoře uvedených projektů je přijato s podmínkou, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši již schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši nebo z jiných zákonných důvodů si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout. Grantové prostředky budou jednotlivým příjemcům poskytovány na základě smluv o poskytnutí podpory, které nemohou být s příjemci uzavírány dříve, než po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, tedy po skončení případného rozpočtového provizoria.